GÜNCEL MEVZUAT
2010 yılı Muhasebe Ücret Tarifesi | MuhasebeTR

2010 yılı Muhasebe Ücret Tarifesi

Bu Ücret Tarifesi Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından 18/01/2010 tarih ve 242 sayılı yazısına istinaden Yönetim Kurulumuzca yeniden değerleme oranında arttırılarak hazırlanmıştır.

2010 Yılı Muhasebe Ücret Tarifesi 'ne ulaşmak için tıklayınız

(22.01.2010)

GÜNDEM