Asgari Ücret Desteği 2023 Ne Kadar? [Bilinmesi Gereken Herşey]

Asgari Ücret Desteği 2023 Ne Kadar? [Bilinmesi Gereken Herşey]

Asgari Ücret Desteği 2023 Ne Kadar? [Bilinmesi Gereken Herşey]

2023 yılı asgari ücret desteği; sigortalı çalıştıran işyerleri için 250 TL olarak açıklandı. Asgari ücret desteği nedir? Nasıl hesaplanır? Kimler faydalanabilir? Gereken Şartlar nelerdir? soruların cevaplarını ve bütün detayları yazımızda bulabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019,2020 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir. 2023 yılında da devam…

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2023 Yılı Asgari Ücret Desteği: 250 TL

 

DEĞERLİ ZİYARETÇİMİZ ALTTAKİ RAKAMLARIMIZ 2023 YILINA GÖRE EN KISA SÜREDE GÜNCELLENECEKTİR!!!

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ MUHASEBE KAYDI NASILDIR?

Asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelerin her ay asgari ücret desteğine ilişkin muhasebe kayıtlarını oluşturması gerekmektedir. Asgari ücret desteğine ilişkin yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki şekildedir.

----------------------------------------------------/-------------------------------------------------

770.01 GEN.YÖN.GİD.                                 XXXX

            770.01.001 Brüt Ücret

            770.01.002 SGK İşveren Payı

            770.01.003 SGK İşveren İşsizlik Payı

136 DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS         XXXX

            136.01 Asgari Geçim İndirimi

                                      360.01 ÖDE.VER.FON.                                      XXXX

                                          360.01.001 İşçi G.V.   

                                           360.02 Damga Vergisi

                                     361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.                XXXX

                                          361.01 SGK İşçi Payı

                                          361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı

                                          361.03 SGK İşveren Payı

                                          361.04 SGK İşveren İşsizlik Payı

                                     335 PERSONELE BORÇLAR                               XXXX

Ücret Bordrosu Tahakkuk Kaydı

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

360 GELİR VERGİSİ                                      XXXX

         360.01 Gelir Vergisi

                                         136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.           XXXX

                                                136.01 Asgari Geçim İndirimi

AGİ’nin Ödenecek Gelir Vergisine Mahsubunun Muhasebe Kaydı

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

335 PERSONELE BORÇLAR                         XXXX

                                             102 BANKALAR                                     XXXX

Personel Ücretlerinin Ödenmesi Muhasebe Kaydı

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

360.01 ÖDE.VER.FON.                                      XXXX

        360.01.001 İşçi G.V.   

        360.02 Damga Vergisi

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.                XXXX

         361.01 SGK İşçi Payı

         361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı

         361.03 SGK İşveren Payı

         361.04 SGK İşveren İşsizlik Payı

                                             102 BANKALAR                                   XXXX

Vergi ve SGK Borçlarının Ödenmesi Muhasebe Kaydı

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.            XXXX

          361.03 SGK İşveren Payı

                                              602 DİĞER GELİRLER              XXXX

                                                        602.01. Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteğinin Mahsubunun Muhasebe Kaydı

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ KESEN HALLER NELERDİR?

Asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelerin aşağıdaki durumlara dikkat etmesi gerekmektedir;

 • İstihdam kaydırılması suretiyle ya da yeni ad altında işletme açılması yöntemiyle asgari ücret desteğinden muvazaalı olarak faydalandığı tespit edilen işverenlerden, asgari ücret destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır.
 • 2020 yılında Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri yasal süre içerisinde Kuruma bildirilmelidir.
 • Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar hariç olmak üzere primler yasal süre içerisinde ödenmelidir.
 • Yapılan denetimler sonucu, kayıt dışı sigortalı çalıştıran, sahte sigortalı bildiriminde bulunan işverenlerin desteği kesilir.

Asıl işveren müteselsil sorumlu

Asıl işverenin alt işveren ile müteselsilen sorumluluğu bulunduğundan alt işverenin prim borcunun olması, kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilmesi ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunmuş olması halinde hem alt işveren hem de asıl işveren asgari ücret desteğinden yararlanamayacaktır.

Fakat asıl işverende yukarıdaki ifade edilen asgari ücret desteğini kesen hallerin var olması durumunda alt işveren asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam edecektir.

ASGARİ ÜCRET DESTEK SÜRESİ NE KADAR?

Asgari ücret destek uygulamasının yürürlüğe girdiği ilk yıl olan 2016 yılında ve izleyen yıl olan 2017 yıllında destek uygulamasından bütün yıl faydalanılmış olup, 2018 yılında 9 ay süreyle uygulanmıştır.

2019 yılında destek uygulamasının Kanun koyucu tarafından devam ettirilmesi sağlanmış,  2019 yılı asgari ücret desteği uygulamasında yararlanılacak olan günlük ve aylık asgari ücret desteği çalışan sayısının 1-499 arasında olan işyerleri ile 500 ve üzerinde olan işyerleri bakımından farklı belirlenmişti.

Asgari ücret desteği 2020 yılında 12 ay boyunca uygulanacaktır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HANGİ AYIN SİGORTA PRİM BORÇLARINA MAHSUP EDİLECEKTİR?

Asgari ücret desteğinden doğan indirim miktarı ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILAN BÜTÜN SİGORTALILARDAN DOLAYI FAYDALANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Asgari ücret desteğinden işyerinde çalıştırılan bütün işçiler faydalanamaz. Asgari ücret desteğinden sadece uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olarak çalıştırılan sigortalılar için yararlanmak mümkün bulunmaktadır.

Emekliler destekten faydalanamaz.

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destekleme primine tabi olarak çalışanlar asgari ücret desteğinden faydalanamazlar.

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLMESİ GEREKEN SÜRE SONRASINDA VERİLMESİ HALİNDE ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜ?

Asgari ücret desteğinden faydalanmakta olan işyerleri, işyerlerinin tescil tarihine bakılmaksızın aylık prim ve hizmet belgesini süresi içerisinde vermeleri gerekmektedir. Bildirgenin süresinden sonra verilen halinde ise o aya ait asgari ücret desek tutarından yararlanılmayacaktır.

İzleyen aylarda ise aylık ve prim ve hizmet belgesinin zamanında verilmesi durumunda ise bildirgenin verildiği aya ait asgari ücret desteğinden faydalanılmaya devam edilecektir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE DİĞER TEŞVİKLER AYNI ANDA YARARLANILABİLİR Mİ?

İşverenlerin yararlandıkları diğer devlet desteğini içeren teşvikler ile asgari ücret desteğinden aynı anda faydalanılmalarında herhangi bir engelleyici hüküm bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

Asgari ücret desteğinden faydalanmak için herhangi bir başvuru gerekmiyor. SGK tarafından otomatik olarak hesaplanan asgari ücret destek tutarı işveren adına tahakkuk eden sigorta prim borçlarının ödemesi sırasında otomatik olarak mahsup edilmektedir.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Asgari ücret desteğinden ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde hizmetli çalıştıranlar yararlanabilir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE ALT İŞVERENLERİN DURUMU NASILDIR?

Asgari ücret desteğinde, asıl işveren ve alt işveren ilişkisi olan işyerlerinde, asıl işveren ve alt işverenler kendi aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin bildirgelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim gün sayısı esas alınarak destekten ayrı ayrı yararlanacaklardır.

Asgari ücret desteğinden faydalanan alt işverenler kendi çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı, asıl işverenlerin tabi olduğu şartlara tabidir.

Asıl işveren müteselsil sorumlu

Asıl işverenin alt işveren ile müteselsilen sorumluluğu bulunduğundan alt işverenin prim borcunun olması, kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilmesi ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunmuş olması halinde hem alt işveren hem de asıl işveren asgari ücret desteğinden yararlanamayacaktır.

Fakat asıl işverende yukarıdaki ifade edilen asgari ücret desteğini kesen hallerin var olması durumunda alt işveren asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam edecektir.

İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ KESİLİR Mİ?

Asgari ücret desteğinde devredilen yâda intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde   durulmaksızın işyeri bazında işlem yapılacak olup, işyerinin aynı şehir içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi ya da başka bir şehire nakledilmesi durumunda işyerine yeni numara verilecek olmasına rağmen bu işyerleri asgari ücret desteğinden, nakledilen eski işyeri şartlarına göre faydalanacaklardır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ NEREDEN TAKİP EDEBİLİRİM?

Asgari ücret desteğinden faydalanılan tutarı SGK E-Bildirge sayfası üzerinden “Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi İşlemleri” üzerinden “6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları” linki tıklanarak asgari ücret destek tutarını takip edebilirsiniz.

İşyerinizin 6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarı öğrenmek için tıklayınız. https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/loginldap

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 • Asgari ücret desteği 2020 yılında da devam edecektir.
 • 2020 yılı öncesi tescil edilen tüm işyerleri günlük destek tutarı 2,50 TL’dir.
 • Asgari ücret desteğinde esas alınacak sigorta primine esas kazanç tutarı 2020 yılında önce tescil edilen işyerleri için 2020 yılında dikkate alınacak tutar, 2019 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı brüt 128,00 TL (toplu iş sözleşmesi olan işyerlerinde 256,00 TL, linyit ve taş kömürü işletmelerinde 341,00 TL) ve altında bildirilen prim gün sayısını kadardır.
 • Asgari ücret desteğinde esas alınacak sigorta primine esas kazanç tutarı 2020 yılında sonra tescil edilen işyerleri için Prime esas günlük kazanç alt ve üst limitlerinden (98,10 TL – 735,75 TL) bildirilen uzun vadeli sigortalıların toplam prim gün sayısı kadardır.
 • Asgari ücret desteği 2020 yılında 12 ay boyunca uygulanacaktır.
 • Emekliler Asgari ücret desteğinden faydalanamaz.
 • Bildirgenin süresinden sonra verilen halinde ise o aya ait asgari ücret desek tutarından yararlanılmayacaktır.
 • Asgari ücret desteğinden faydalanmak için herhangi bir başvuru gerekmiyor.
 • Asgari ücret desteğinden ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde hizmetli çalıştıranlar yararlanabilir.
 • Asıl işveren ve alt işverenler kendi aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin bildirgelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim gün sayısı esas alınarak destekten ayrı ayrı yararlanacaklardır.
 • Alt işveren kanundan doğan sorumluluklara uymaz ise hem alt işveren hem de asıl işveren asgari ücret desteğinden yararlanamayacaktır.
 •  Fakat asıl işveren kanundan doğan sorumluluklara uymaz ise alt işveren asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam edecektir.
 • İşyerinizin 6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarı öğrenmek için tıklayınız. https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/loginldap

YAZAR: E.ÖĞR.GÖR. NURTEN ÖRNEK

Yararlanılan Kaynaklar

 • Gökhan BEDİR, “Ev Hizmetlerinde Çalışanların Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları?”, Yaklaşım Yayınları, Mayıs, 2016, Sayı:281
 • Hakan HASTÜRK, “Asgari Ücret Desteği ve Teşviklere İlişkin Yaptırımlardaki Farklılıklar Nelerdir?”, Yaklaşım Yayınları, Haziran, 2016, Sayı:282
 • Kemal AKYOL, “Asgari Ücret Desteğinden Faydalanacak İşverenler Kimlerdir?”, Yaklaşım Yayınları, Nisan, 2016, Sayı:280
 • Kemal AKYOL, “Asgari Ücret Desteğinden Faydalanacak Olan İşverenler Kimler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?”, Yaklaşım Yayınları, Mayıs, 2018, Sayı:305
 • Kemal AKYOL, “2017 Yılında Asgari Ücret Desteğinden Faydalanacak İşverenler Kimlerdir?”, Yaklaşım Yayınları, Nisan, 2017, Sayı:292
 • Mustafa İTİŞKEN, “2018 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulamasında Önemli Noktalar”, Yaklaşım Yayınları, Eylül, 2018, Sayı:309
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf (05.02.2019)
 • http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/koray/0168/ (03.02.2019)
 • http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cevdet/0237/ (02.02.2019)
 • 20.06.2018 tarih ve 24010506-010.06-E. 6249622 sayılı ve SGK Genelgesi 2018/20
 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM