E-Defterlerin İbraz Edilmemesi Cezalı Tarhiyatları Önler Mi? (Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri) (27.09.2023)
Vergi idareleri, mükelleflerin vergisel uyumları­nı arttırmak, vergi toplama maliyetlerini azaltmak, vergisel...
VERGİ PLANLAMA REHBERİ KİTABI (27.09.2023)
Mevzuat - Uygulama - Örnekler. Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. Sınırlı Sayıda Özel Baskı!
Ticaret Şirketlerinin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesi Halinde, İş Sözleşmesinin Devamı İçin İşçinin Onayı Alınmalı Mıdır? (27.09.2023)
İş hukuku uygulamasında işyeri devri konusu işçilik alacaklarıyla ilgili olarak devreden ve devralan sorumluğunun...
Vergi İptal Davası Açılması ve Vergi Yargısına Başvuru Olanakları (27.09.2023)
Vergi yargısının hakemliğine müracaat edilmesinin uygulamada çeşitli sonuçları ortaya çıkmaktadır. Örneğin; kendisine...
Döviz Cinsi Avansların Değerlemesi ve Kur Farklarının Durumu (27.09.2023)
Avanslar ticari hayatın kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Bilhassa yüksek tutarlı siparişlerde taraflar kendilerini...
Finansal Kiralama İle Edinilen Binek Otonun Vergi Kanunları Açısından İncelenmesi ve Muhasebe Kayıtları (27.09.2023)
KANUN :GVK -41 -6361 FİNANSAL KİRALAMA -KDVK 30/B-VUK 262/C TEBLİĞ :GVK 311-TEKDÜZEN HESAP PLANI TEBLİĞİ 1 Seri No.’Lu...
Yıllara Sari İnşaat İşinde Dönem İçi Gider Yansıtma Kaydı (27.09.2023)
Cevap: Yıl içersinde 750, 760, 770, 780 No'lu hesaplarda biriken faaliyet giderleri ise, 751, 761, 771, 781 no'lu yansıtma...
Muhasebecilere Özel Web Sitesi 749 TL - KDV Dahil (27.09.2023)
Mali Müşavirlere, Yeminli Mali Müşavirlere ve Bağımsız Denetçilere özel otomatik güncellenen web siteleri..
Muhasebe İş İlanları (İlanları Görüntüle - Ücretsiz İlan Ver) (27.09.2023)
Ücretsiz iş ilanı yayınlayabilir veya var olan ilanları görebilirsiniz.
Ev Kadınlarının Sosyal Güvenliğine Yönelik Nasıl Bir Düzenleme Geliyor? (27.09.2023)
Sosyal güvenlik, insanların doğumundan ölümüne ve öldükten sonra da geride kalanları kapsayacak şekilde hayatın her...
Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik (26.09.2023)
Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sisteminde kısmen ödeme hakkının kullanımına ilişkin temel esaslar ile...
Ödenen Damga Vergisi İade Alınabilir Mi? (26.09.2023)
Yürürlükteki mevzuatımıza göre gerçek ya da tüzel kişilerin kendi aralarında veya kamu idaresi ile yapmış oldukları...
TL Mevduat ve Katılım Hesapları Dönüşüm Desteği (26.09.2023)
18.Eylül.2023 tarih ve 32313 sayılı Resmi Gazetede şöyle bir karar yayımlandı. Kararı aynen alıyorum...
Çalışan Kadınların Hamilelik ve Doğum Sonrası Hakları İle İlgili Bilinmesi Gerekenler (26.09.2023)
Anayasamızın, Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı ile ilgili maddesinde, “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan...
Bildirim Görevinin Zamanında Yerine Getirilmemesinin Cezası Nedir? (26.09.2023)
Cevap: Bildirim görevinin belirlenen sürede yerine getirilmemesi durumu ile bildirimin eksik veya hatalı yapılması..
Taşıt Giderlerindeki Kısıtlama Anayasa’ya Uygun Mu? (26.09.2023)
Gelir Vergisi Kanunumuz ticari faaliyetle ilgili olarak 40. maddesinin 5. bendinde işte kullanılan kiralanmış veya...
İkale Sözleşmesi (26.09.2023)
Son dönemlerde çalışan ve işverenlerin en fazla duyduğu konulardan birisi de ikale sözleşmesidir. Özellikle iş güvencesi...
Ek MTV’de Kamu Yararı Argümanı (25.09.2023)
Ek MTV’yi (EMTV) getiren 14.07.2023 tarih ve 7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik...
Naylon Fatura Nedir? (25.09.2023)
Naylon fatura halk dilinde çok kullanılan bir terimdir. Aslında, daha çok mali polis tarafından yapılan operasyonlarda...
Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Hakkı [DETAYLI REHBER] (27.09.2023)
Yıllık izin nedir, yıllık izin süreleri ne kadardır, nasıl hesaplayabilirsiniz, yıllık izin hakkı ve...
İşsizlik Maaşı 2023 - İşsizlik Maaşı Alma Şartları [DETAYLI REHBER] (27.09.2023)
Yıllık ücretli nedir, yıllık izin süreleri ne kadardır, nasıl hesaplayabilirsiniz ve aklınıza takılan tüm sorulara ait yanıtları yazımızda.