Yeniden Değerleme Usul ve Esasları (27.07.2021)
9 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Kanunla; bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef...
VERGİ PLANLAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI (27.07.2021)
Vergi Planlaması Yapmanın Püf Noktaları. Mevzuat Bilgisi, Uygulama Örnekleri, Yargıtay Kararları, Özelgeler
Karaman’ın Koyunu, Gümrük Kıymetinin Oyunu (Gümrük Kıymetine Katılmayacak Unsurlar) (27.07.2021)
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 23 - 31.maddelerinde “Eşyanın Gümrük Kıymeti”nin ayrıntılı şekilde açıklanmıştır...
Matrah ve Vergi Artırımında Bulunabilecek Mükellefler (27.07.2021)
3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına...
7326 Sayılı Kanunun Kapsamında Yeniden Değerleme Hakkında Sorular ve Cevaplar (27.07.2021)
Soru 1: Yeniden değerleme yapabilecek mükellefler kimlerdir? Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan...
Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Nasıl Düzenlenir? (27.07.2021)
Değerli Okurlarım 13.07.2021 Tarihli 31540 sayılı tebliğ ile kurumlar vergisi mükelleflerine ve bazı kişi ve kurumlara...
İstirahatli Dönemlerde İşveren Tarafından Atıfet Kabilinde Yapılan Ödemelerde 06111 Teşvikinden Yararlanılması Mümkün Mü? (27.07.2021)
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli...
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.07.2021)
6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri...
Transit Ticaret İşlemi Ne Denektir? (27.07.2021)
Cevap: Transit Ticaret; alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere gerçek ve tüzel kişi transit...
Baskıyla İstifa Dilekçesi İşten Çıkarma Sayılır (27.07.2021)
İşçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen iş sözleşmesinin işçiye baskı yapılarak 'istifa' gibi gösterilerek sona...
Geriye Dönük Nakdi Ücret Desteği Alınabilir Mi? (27.07.2021)
Part-time çalışandım. Kasım 2020'de kafeler kapandığında gün ve prim şartlarını sağlayamadığım için KÇÖ'den yararlanamadım...
Yeniden Değerleme Nedir? Hakkında Bilinmesi Gerekenler (26.07.2021)
Değerli okurlar, yeniden değerleme ile ilgili uygulama tebliği 16.07.2021 Tarih ve 31543 sayılı Resmî Gazete’de...
Bankacılık Sektörünü mü Yoksa Reel Sektörü mü Kurtarıyoruz? (26.07.2021)
Malumunuz, Türkiye’deki banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan ve borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak bir...
Halı, İplik, Yağ, Çocuk Bezi, Mobilya İmalatçıları Makinalarının Değerini Nasıl Artırabilir? (26.07.2021)
530 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Halı, İplik, Yağ, Çocuk Bezi, Makarna, Un, Mobilya İmalatçıları...
BOBİ FRS Kapsamında Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar (26.07.2021)
Değerli okurlar, bu haftaki çalışmamız Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)...
Crossover Üzerinden Yurtdışına Çalışan Kişilerin Vergi Ödemesi Gerekli mi? (26.07.2021)
Ülkemizde döviz kurunun mevcut durumu ve önümüzdeki dönem için kur beklentileri, uzaktan çalışmanın artık yetenekli...
Konsinye İhracat Nedir? (26.07.2021)
Cevap: Konsinye ihracatta mal emanet olarak yurtdışına gönderilmekte ve yurtdışında müşteri olunca faturalanmaktadır...
Asgari Ücret 2020 - Asgari Ücret Ne Kadar?
2020 yılında uygulanacak asgari ücret rakamları Asgari Ücret Komisyonu tarafından...
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 - AGİ Ne Kadar?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanan ve asgari ücret tutarının...
Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Hakkı [DETAYLI REHBER]
2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...
İşsizlik Maaşı 2020 - İşsizlik Maaşı Alma Şartları [DETAYLI REHBER]
2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...