YAZARLARIMIZ
Zeyneddin Çetin
Vergi Müfettişi
cetinzeyni@gmail.com7326 Sayılı Kanuna Göre Matrah ve Vergi Artırımı İle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar-2 (Her Dönem İçin Ayrı Artırım Bildiriminde Bulunmak Daha Avantajlı Olabilir)

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca bu Kanuna ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 Seri No’lu Genel Tebliği de, 14.06.2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu yazımızda; 7326 sayılı Kanun uyarınca matrah ve vergi artırımı kapsamında yapılacak bildirimler ile ödeme seçeneği tercihleri hakkında dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilecektir.

1.Genel Bilgi

7326 sayılı Kanun uyarınca yapılacak matrah ve artırımı ile ilgili genel hususları özet halinde belirtmek gerekirse;

*Bazı istisnai durumlar/kişiler hariç mükellef olsun olmasın herkes, artırım başvurusunda bulunabilir.

*Artırım bildirimi için 31.08.2021 tarihine kadar(bu tarih dahil) başvuruda bulunulması gerekir.

*Artırım kapsamında tahakkuk eden vergilerin belirtilen süre ve şekilde ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde artırım hükümlerinden yararlanılamaz.

*2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 dönemleri için gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ile gelir (stopaj) / kurumlar (stopaj) vergisi yönünden artırımda bulunulabilir.

*Artırım kapsamında beyan edilen vergiler için iki(Peşin ve 6 eşit taksitli) ödeme seçeneği tercih edilebilmektedir. Artırım vergi tutarına, peşin ödeme seçeneğinde %10 indirim, taksitli ödeme seçeneğinde ise 1,09 katsayı uygulanır. Bu Kanuna göre ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 TL’ye (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

2. Her Dönem İçin Ayrı Bildirimde Bulunmak Daha Avantajlı Bir Yöntem Olabilir

7326 sayılı Kanun kapsamındaki artırım bildirimleri, dönem bazında birbirinden bağımsız şekilde verilebilir; ayrıca bazı istisnai durumlar hariç her vergi türü bazında da birbirinden bağımsız şekilde verilebilir.

Her vergi türünün bildirimi ayrı verilmektedir. Her bildirim için tahakkuk eden vergilerin, ödeme tercihi birbirinden bağımsızdır.  Ancak vergi türü bazında tüm dönemler için toplu veya ayrı ayrı artırım bildiriminde bulunulabilir. Genellikle kolay olsun diye, bir vergi türünden tüm dönemler için tek bildirim verilmektedir. Bazen bu yöntemin riskli bir tarafı olabilmektedir. Şöyle ki; artırım kapsamındaki vergi türleri yönünden tüm dönemler için tek bir beyanda bulunulması halinde, tek bir tahakkuk fişi düzenlenmektedir. Seçilen duruma göre, tabiri caizse tüm dönemlerin kaderi birleştirilmiş olmaktadır. Tüm dönemler için bir bildirimde bulunulması halinde, ödeme yöntemi de tüm dönemler için peşin veya taksitli ödeme seçeneği olmaktadır. Ödeme yönünden ihlal edilmesi halinde tüm dönemler için şartların ihlali ortaya çıkmaktadır. Geçmiş yıllarda uygulanan 7143 sayılı Kanunu kapsamında bu şekilde bildirimde bulunan mükellefler çok olmuştur. Maalesef çok sayıda da ödeme yönünden ihlal durumu ortaya çıkmıştır. Şartlar ihlal edildiği için yapılan bildirimlerin hiçbir anlamı da kalmamıştır.

3. Ödeme Gücüne Göre Dönem Bazında Ödeme Seçeneğini Farklılaştırabilirsiniz

Artırım kapsamındaki vergi türü yönünden TÜM DÖNEMLER için artırım, tek bir bildirimle yapılması halinde tahakkuk fişi bir tane olacaktır. Buna göre tüm dönemler için iki ödeme(peşin veya taksitli) seçeneği tercihinde bulunulabilir. Ödemenin geç veya eksik yapılması halinde tüm dönemler için şartlar ihlal edilmiş olunacaktır.

Artırım kapsamındaki vergi türü yönünden HER BİR DÖNEM için artırım, ayrı bildirimle yapılması halinde ayrı ayrı tahakkuk fişi olacaktır. Buna göre her dönem için AYRI AYRI peşin veya taksitli seçeneği tercihinde bulunulabilir. Ödemenin geç veya eksik yapılması halinde, sadece ilgili dönem için şartlar ihlal edilmiş olacaktır.

Bilindiği üzere mükelleflerin beyan durumlarına göre artırım kapsamındaki her dönem ve vergi türü için farklı tutarlarda(az veya çok) vergi çıkma ihtimali bulunmaktadır. Örneğin KDV yönünden artırım sonucunda yıllar itibariyle tahakkuk eden vergilerin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım. Bu örneğimizde her dönem birbirinden bağımsız şekilde ayrı değerlendirme tabi tutulabileceği gibi özellikle 2016 ve 2018 yılları, diğer dönemlerden ayrı değerlendirmeye tabi tutulabilir.

Dönemi

KDV yönünden tahakkuk edilecek vergi

Peşin ödeme

Taksitli tutar

Bir taksit tutarı

2016

8.890,00

8.001,00

9.690,10

1.615,02

2017

17.928,00

16.135,20

19.541,52

3.256,92

2018

5.000,00

4.500,00

5.450,00

908,33

2019

20.232,00

18.208,80

22.052,88

3.675,48

2020

22.950,00

20.655,00

25.015,50

4.169,25

Toplam

75.000,00

67.500,00

81.750,00

13.625,00

En son ödeme süresine kadar 11-TL(veya 900-TL) verginin ödenmemiş olması varsayımında tüm yılların artırımı;

-Tek bildirimle yapılması durumunda tüm yıllar ihlal edilmiş sayılacaktır.

-Ayrı ayrı bildirimle yapılması durumunda sadece bir yıl(örneğin 2018) ihlal durumuna düşülebilecektir.

4. Sonuç

7326 sayılı Kanun uyarınca artırım kapsamındaki vergi türleri yönünden her dönem için AYRI artırım bildiriminde bulunulması halinde bu kapsamdaki vergiler, ayrı tahakkuk edilecek ve her tahakkuk için de ayrı ayrı peşin veya taksitli ödeme seçeneği tercih edilebilecektir. Her dönemin artırım bildiriminin ayrı ayrı yapılmasıyla; ödemede güçlük çekenlere birbirinden bağımsız şekilde ödeme seçeneği ortaya çıkacağından daha avantajlı bir yöntem olabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça:

-7143 sayılı Kanun

-7326 sayılı Kanun

15.06.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM