YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comVergi İnceleme Aşamasındaki Vergilerin Ne Kadarlık Kısmı Silinir?

Vergi ve Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 4.Maddesi ile inceleme aşamasında, uzlaşma aşamasında olan vergiler ile vergi dairesine  intikal eden vergi inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarında yazılı olan vergi ve cezaların aşağıdaki kısımları tahsil edilecek/silinecektir.                

A- Tahsil Edilecek ve Silinecek Vergi ve Cezalar:

Dönem Tahsil Edilecek Tutar  Silinecek Tutar 
Vergi Aslı % 50 % 50
Vergi Aslına Bağlı Vergi Ziyaı Cezası  0 0
Gecikme Faizi 0 %100
Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezası  % 25 % 75
Yİ-ÜFE %100 0
İşirak Vergi Ziyaı Cezası % 25 % 75
Pişmanlık İhlali Vergi Cezaları 0 0
Vergi Dairesine İntikal Eden Vergi İnc.Raporlarındaki Vergi Aslı % 50 % 50
Vergi Dairesine İntikal Eden Vergi İnc.Raporlarındaki Vergi Cezası 0 %100
     
Gümrük Vergi Aslı % 50 % 50
Vergi Aslına Bağlı İdari Para Cezası  0 0
Gecikme Faizi 0 %100
Vergi Aslına Bağlı Olmayan Gümrük İdari Para Cezası  % 25 % 75
Yİ-ÜFE %100 0
     
SGK Primi % 50 % 50
SGK Primine Bağlı İdari Para Cezası  0 0
Gecikme Faizi 0 %100
SGK Aslına Bağlı Olmayan İdari Para Cezası  % 25 % 75
Yİ-ÜFE %100 0

B- Başvuru, İnceleme Bitiş ve Ödeme Süreleri:

1-Vergi/Ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı olunan vergi dairesine başvurulmalıdır.

2-Mükelleflerin, vergi incelemesi devam ederken matrah artırımı yapan mükelleflerin, 02/08/2021 tarihine kadar bitirilemeyen vergi incelemelerine devam edilemez. Bu durumda, matrah artırımı hükümleri geçerli olmaktadır. Matrah artırımı yapılmaması durumunda, incelemelere normal prosodürü içinde devam edilecektir.

3- Ödemeler en fazla 6 eşit taksitte ve ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere 2’şer aylık dönemler halinde yapılmalıdır.

C- Vergi İncelemesi Sonucu Çıkan Matrah Farklarının Matrah Artırımlarıyla Karşılaştırılması:

1- İnceleme Sonucu Bulunan Matrah Farkının, Matrah Artırımından Az Olması:

Bu durumumda, vergi dairesince herhangi bir tarhiyat yapılamayacağı gibi, ceza kesme işlemi de uygulanamaz.

2- İnceleme Sonucu Bulunan Matrah Farkının, Matrah Artırımına Eşit Olması:

Bu durumumda, vergi dairesince herhangi bir tarhiyat yapılamayacağı gibi, ceza kesme işlemi de uygulanamaz.

3- İnceleme Sonucu Bulunan Matrah Farkının, Matrah Artırımından Fazla Olması:

Bu durumumda, vergi dairesince aradaki fark kadar bir tarhiyat yapılacak ve gecikme faizi de uygulanacaktır.

Kaynakça:

Kanun Teklifi Yasal Dayanak
21.05.2021-2-3623 Vergi ve Bazı Alacakların Yapılandırılımsına İlişkinr Kanun Teklifi 

04.06.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM