YAZARLARIMIZ
Yunus Doğru
Yeminli Mali Müşavir
dogruy@hotmail.comFinansman Gider Kısıtlaması Pratik Uygulama

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11/1-(i) madde düzenlemesiKredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir” şeklindedir. Cumhurbaşkanı 3490 sayılı kararıyla kısıtlama oranını %10 olarak belirlemiştir. Dolayısıyla 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına (geçici vergi dönemlerinde) finansman gider kısıtlaması uygulanacaktır.

Pratik Uygulama Örneği:

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

Hesap Tablosu

1

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (3'lü hesaplar)

2.000.000,00

2

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (4'lü hesaplar)

3.000.000,00

3

TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR (1+2)

5.000.000,00

4

Maliyete Eklenen Finansman Giderleri (-)

  300.000,00

5

NET YABANCI KAYNAKLAR (3-4)

4.700.000,00

 

 

 

6

ÖZ SERMAYE

4.000.000,00

7

ÖZ SERMAYEYİ AŞAN YABANCI KAYNAKLAR (5-6)

700.000,00

8

KISITLAMA ORANI (7/5)

0,14893617

 

 

 

9

FİNANSMAN GİDERİ (Faiz, Komisyon, Vade Farkı, Kur Farkı ve Benzeri)

300.000,00

10

KISITLANAN TUTAR (9X8)

44.680,85

11

HESAPLANAN KKEG (10X%10)

4.468,09

Yukarıdaki tablo çalışması KV ve KGV beyanlarının ekinde saklanmalıdır. İşlemin muhasebeleştirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

Aktif Hesaplar

Tutar

Pasif Hesaplar

Tutar

900-KKEG

- KVK Md. 11/1-i Finansman Gider Kısıtlaması

4.468,09

 

 

 

 

901-KKEG KARŞILIĞI

4.468,09

Faydalı olması dileğiyle.

28.04.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM