YAZARLARIMIZ
Yıldıray Genç
Yeminli Mali Müşavir
info@dunyadenetim.net



Özürlü Araç-Gereç ve Özel Bilgisayar Programları Teslimlerinde KDV İstisnası ve İndirilemeyen KDV’nin İadesi

Tarih: 02/12/2013

 

YASAL DÜZENLEMELER

KDV Kanunu’nun 17/4.maddesine 5378 sayılı Kanun’la eklenen ve 07.07.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren (s) bent hükmü ile özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV’den istisna edilmiştir. Anılan maddenin gerekçesinde, “özürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gerecin KDV’den istisna tutulmasının amaçlandığı” ifade edilmiştir.

KDV istisnasının uygulanabilmesi için araç-gereç ile bilgisayar programlarının,

a-) Münhasıran özürlülere yönelik olarak özel üretilmiş ve/veya yazılmış olması,

b-) Özürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarına yönelik olması gerekmektedir.

Bu araç ve gereçler ile özel bilgisayar programlarının teslim edileceği kişilerle ilgili bir sınırlama getirilmemiştir.

İstisna kapsamına giren araç ve gereçlere örnek verecek olursak,

- Görme engellilerinin kullandığı baston, yazı makinası, kabartma klavye, sesli kitap ve sonuçları sözlü olarak veren tansiyon aleti.

- Ortopedik engellilerin kullandığı tekerlekli sandalye gibi araç ve gereçler KDV’den istisna edilmiştir. Konu ile ilgili bazı özelgelerde “göğüs protezi, özürlü merdiven asansörü ve işitme cihazı”nın ithalatını KDV’den istisna olduğu belirtilmiştir.

Bu araç ve gereçler sadece özürlülere değil, bunları satış yapmak üzere satın alanlara teslimi de Kanun’un 17/4-s maddesine göre KDV’den istisna olacaktır.

İSTİSNANIN TAM İSTİSNA OLDUĞU YÜKLENİLEN KDV’LERİN İNDİRİLEBİLECEĞİ, İNDİRİLEMEYEN KDV’NİN İADE OLARAK İSTENEBİLECEĞİ

KDV Kanunu’nun 17/4-s maddesinde düzenlenen söz konusu istisna kısmi istisna niteliğinde iken, 5766 sayılı Kanun’la anılan Kanun’un 32.maddesinde yapılan değişiklikle tam istisna kapsamına alınmıştır. Anılan değişiklik 06.06.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

KDV Kanunu’nun 17/4-s maddesi kapsamındaki işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesine imkan tanınmıştır.

KDV Kanunu’nun 17/4-s maddesi kapsamındaki işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler mükellefler tarafından indirim konusu yapılacak, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde iade konusu yapılabilecektir. Bu istisna uygulaması kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iade talepleri, ihracat istisnasından doğan KDV iadeleri için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

SONUÇ

KDV Kanunu’nun 17/4-s maddesi kapsamındaki işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler mükellefler tarafından indirim konusu yapılacak, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde KDV iade talepleri, ihracat istisnasından doğan KDV iadeleri için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM