YAZARLARIMIZ
Tolga Berikten
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Patent & Marka Vekili
berikten@yahoo.comMikro İhracatta Vergi Avantajı

Mikro ihracat;  yurt dışına satılan 300 kg ve kdv hariç 15.000 EUR’ dan az siparişler için geçerli olan bir ihracat türüdür. Pahalı ve uzun süren gümrükleme işlemleri yerine  Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) düzenlenir. Diğer ihracat türlerindeki devlet teşvikleri ve vergi avantajları mikro ihracat için de geçerlidir. Bu yönüyle de mikro ihracattan kaynaklanan  KDV iadesi  de  alınabilir.

İşte bu mikro ihracata ,diğer ihracat türlerine uygulanmayan bir vergi avantajı da getirildi.7256 sayılı  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun' da mikro ihracata vergi avantajları getirilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun  89 . maddesine işlenmek üzere  7256  sayılı kanunun 16. maddesinde ;

MADDE 16 – 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”denilerek  uygulanacak olan vergi avantajları belirtilmiştir.

Her şeyden  önce mikro ihracat vergi avantajı tam mükellef gerçek kişilere tanınmıştır.

Sermaye şirketleri  olan limited ve A.Ş. 'ler için bu avantajlar söz konusu değildir.  Vergi avantajında sabit oran %50 belirlenmiş, ancak bu indirim hasılat bazında tutarsal olarak sınırlandırılmıştır. Hasılatlara yönelik uygulanacak olan hadler, sigortalı  çalışan sayılarının artışı ile  belli bir kademeye kadar arttırılmıştır.

Dikkat edilirse , indirim ciroya değil kazanca uygulanacaktır,yani gelirinizden ,ilgili mikro ihracat için katlanmış olduğunuz giderlerinizi düştükten sonra kalan ilgili kazancınızın  %50 'sine uygulanacaktır.Bu sebeple mikro ihracat  dışında ihracat yapan veya beyana tabi farklı gelir kalemleri  bulunan tam mükellef gerçek kişilerin, bu indirimden faydalanması için , mikro ihracat için katlanılan giderlerini ayrı takip etmesini öneririm.

Konu ile alakalı bir diğer not ise kanunun işlendiği maddenin  Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesi yani diğer indirimler kalemlerinden biri olmasıdır.Bir başka deyişle , bu vergi avantajı  bir istisna değildir, ancak vergilendirilebilir bir  matrahınızın bulunması durumunda yararlanabileceğiniz  bir indirim çeşididir.  Yararlanamadığınız tutarlar sonraki yıllara devretmez ancak ilgili yıla ait kazancınız varsa  ve kanunun tanıdığı hadler aşılmadığı sürece yararlanılabilecek bir indirim türüdür.

Kanun yeni olduğu için uygulama da yeni soruları da beraberinde  ortaya getirecektir.Bu noktada, uygulamanın nasıl olacağının , çıkarılacak olan bir tebliğ ile mükelleflere  duyurulacağını  düşünmekteyim.

Son bir not  mikro ihracat için tanınan bu vergi avantajı 01/01/2021'den tarihinde itibaren elde edilen gelirler içindir.

09.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM