YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
Bilim Uzmanı
sonerankara@yahoo.comSırf Kasa Borç Bakiyesinin Fazlalığından Bahisle Bu Tutarın Ortaklara Dağıtıldığı Varsayılamaz (22.04.2021)

Şüpheli Alacak Karşılığı Her Zaman Ayrılabilir (13.04.2021)

Beyanname Verme Süresi Geçtikten Sonra Verilen Düzeltme Beyannamesine İhtirazi Kayıt Konulamaz (31.03.2021)

Mahkeme Kararı Olmadan Ödenen Tazminatlar Gider Yazılamaz (25.03.2021)

Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi (18.03.2021)

Geçmiş Yıl Zararlarını Beyannameye Yazmamak Mahsup Hakkını Ortadan Kaldırır Mı? (26.02.2021)

Devir Olan Kurumda Ayrılan Yenileme Fonu Devir Alan Kurumda İndirimli Kurumlar Vergisine Konu Edilebilir Mi? (10.02.2021)

İhracata Konu Malın Sel Felaketi Nedeniyle Zayi Olması Halinde KDV’yi İndirebilirsiniz Ancak İade Alamazsınız, İhracata Konu Malın Kaza Sonucu Zayi Olması Halinde İse KDV’yi İndiremezsiniz ve İade Alamazsınız (27.01.2021)

Başarısızlıkla Sonuçlanan Ar-Ge Harcamaları Gider Yazılabilir Mi? (15.01.2021)

Cari Hesaba Mahsuben Yapılan Fazla Ödemeler İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir (08.01.2021)

Kar Dağıtım Yasağı Sona Erdi. Geçmiş Yıl Karları İle 2019 Yılı Karının Dağıtıma Konu Edilemeyen Yüzde 75’i Kar Dağıtımına Konu Edilebilir (04.01.2021)

Geçici Vergisi Ödenen İşin Yıllara Yaygın Hale Gelmesi ve Geçici Verginin Mahsup Edileceği Zaman (25.12.2020)

Kur Farkında Ne Zaman Fatura Düzenlemek Gerekmektedir? (09.12.2020)

İnşaat İşleri Yıllara Yaygın Hale Geldiği Tarihten İtibaren Tevkifata Tabi Olur (20.11.2020)

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamalı Örnek Çalışma (11.11.2020)

Pişmanlıkla Düzeltilen Geçici Vergi Beyannameleri Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilere Vergi Dairelerince Pişmanlık Zammı Fazla Hesaplanıyor (06.11.2020)

Geçici Vergide Yüzde 10’luk Yanılma Payı Nasıl Hesaplanır? (30.10.2020)

7194 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sonrası Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndiriminden Yararlanırken Dikkat Etmesi Gereken Noktalar (27.04.2020)

İştirak Edilen Şirketlerin Tasfiye Nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda İştirak Tutarı Gider Yazılmalıdır (02.04.2019)

Örtülü Sermaye Uygulamasında Düzeltme İşlemlerinde Danıştay 3. Dairesinin Ezber Bozan Bir Kararı (13.02.2019)

Kısmı Bölünme Uygulamasında Sermaye Azaltımında Öncelik Sıralamasına Yargı Freni Devam Ediyor (28.01.2019)

Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Yatırım Döneminde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik Örnek Çalışma (09.01.2018)

Döviz Cinsinden Mal Satış İşlemlerinde Değerleme ve Belge Düzeni (20.12.2017)

GÜNDEM