YAZARLARIMIZ
Selahattin Tüven
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
selahattin-tuven@hotmail.comÖdenmeyen ve 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Geçici Vergilerin 2020 Yılı Gelir-Kurumlar Vergisi Beyannamesinden Mahsup Edilip Edilemeyeceği

Kurumlar Vergisi Kanunu 32’nci maddesi uyarınca “cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanunun da belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenmektedir. Gelir Vergisi Kanunu mükerrer madde 120 uyarınca dönemler itibariyle tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Aynı mahsup yöntemi Kurumlar Vergisi mükellefleri için de geçerli olup uygulama KVK 32’nci maddesine göre Kurumlar Vergisinden Geçici Vergiyi mahsup etmek için Geçici Verginin mutlaka ödenmek zorunda olduğu açıktır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun’un 1 Seri Numaralı Genel Tebliği’nin B/9 bölümüne göre,  

7256 sayılı Kanun kapsamında Geçici Vergilerin yapılandırılmış olması bu vergilerin ödendiği anlamına gelmeyecektir.

Bu nedenle, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamesinden yapılandırılmış ancak ödenmemiş geçici vergi asıllarının Gelir/Kurumlar Vergisi'nden mahsup edilmesi mümkün olmayacaktır.

7256 Sayılı Kanun kapsamında 2020 yılı vergilendirme dönemine ait Geçici Vergilerini yapılandıran mükellefler, yapılandırma kapsamında ödedikleri geçici vergileri 2020 yılı Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamesinden mahsup edilebilmesi için Gelir / Kurumlar Vergisi Beyannameleri verilme tarihi itibariyle ödenmiş olması gerekmektedir. Taksiti devam eden geçici vergileri ise bağlı olunan vergi dairesinden terkin ettirilecektir.

08.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM