YAZARLARIMIZ
Salih Bayar
Gelir Uzmanı
sabayar@gmail.comİnteraktif Vergi Dairesinden Geri Kalmayın

Gelir İdaresi Başkanlığı, dijital dönüşümün önündeki tüm engelleri kaldırmaya çalışarak vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi sağlamaya çalışmaktadır. Bu amaçla İnteraktif Vergi Dairesinden yapılacak işlemlerin sayısı arttırılmış olup mükelleflerin ve meslek mensuplarının hizmetine sunulmuştur. Söz konusu Dijital kanalları çok iyi kullanıp faydalananlar olmakla birlikte henüz bunlar yokmuş gibi geleneksel yöntemlerle işlemlerini yürütmeye çalışan birçok mükellef ve meslek mensubunun olduğu görünmektedir.

Söz konusu uygulamaya dikkat çekmek amacıyla İnteraktif Vergi Dairesinden şuanda yapılacak işlemlerin listesi tablo halinde aşağıda verilmiştir.

İşlem Türü

Yapılacak İşlemler

Vergi İşlemleri

 • 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında uzlaşma talebi dilekçesi
 • Engellilik vergi indirim dilekçesi
 • Mukimlik belgesi talebi dilekçesi
 • Vergi ceza ihbarnamesinin düzeltilmesi/kaldırılması dilekçesi
 • Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulması dilekçesi
 • Gayrimenkul sermaye iradı istisna dilekçesi
 • İkale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında gelir vergisi iade talep dilekçesi
 • Geri kazanım katılım payı beyanname yükümlülüğünün sona erme bildirimi dilekçesi
 • Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçiş dilekçesi
 • Harç ve değerli kağıt bedeli iade talebi dilekçesi
 • İzaha davet işlemleri
 • Eczane bilgi formu talebi
 • Satış hasılatı bilgi formu talebi
 • Bilanço-gelir tablosu veya işletme hesabı özeti onay talebi
 • Genel amaçlı dilekçe
 • Belge iptal talep dilekçesi
 • Adres değişikliği durumunda belgelerin yeni adreste kullanılmasına dair dilekçe
 • 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında ana faaliyet koduna ilişkin itiraz dilekçesi
 • 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılmasına dair dilekçe

Beyanname İşlemleri

 • Beyanname ve tahakkuk bilgileri
 • Geçerli e-Beyanname sözleşmeleri
 • İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi giriş
 • İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi ara
 • Veraset ve intikal vergisi beyanname işlemleri
 • e-Beyanname sözleşme iptali

Araç İşlemleri

 • Kasko değerine göre MTV düzeltme dilekçesi
 • Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun kaldırılması dilekçesi
 • Malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda motorlu taşıt vergisi istisna dilekçesi
 • Motorlu taşıt vergisi taksit düzeltme talebi dilekçesi
 • Beyanlı trafik para cezası ödeme

Şifresiz ödeme İşlemleri

 • MTV ve trafik para cezası ödeme
 • Tecilli borç ödeme
 • Belge numarası ile ödeme
 • Yurt dışı çıkış harcı ödeme
 • Cep telefonu harcı ödeme
 • Tapu harcı ödeme
 • Umuma mahsus pasaport harcı ödeme
 • Pasaport değerli kâğıt bedeli ödeme
 • Sürücü belgesi harcı ödeme
 • Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ödeme
 • T.C. kimlik kartı bedeli ödeme
 • Göç idaresi ikamet tezkeresi harcı ödeme
 • Referans numarası ile ödeme

 Şifresiz Diğer İşlemler

 • Şifresiz ödeme işlemleri
 • e-Belge doğrulama
 • Mükellefiyet ve borç durum yazısı doğrulama
 • İnteraktif Vergi Dairesi belge doğrulama
 • Vergi kimlik numarası doğrulama
 • Vergi kimlik numarası sorgulama
 • e-Vergi levhası sorgulama
 • 2016/02 sayılı Genelge gereğince resen terk ettirilen mükelleflere ait sorgulama
 • Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama
 • ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama
 • Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama
 • Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası alma

 

Görüntülenebilicek Bilgiler

 • Sicil bilgileri
 • Ortaklık bilgileri
 • Araç bilgileri
 • e-Yoklama bilgileri
 • e-Haciz bilgileri
 • Vergi ceza ihbarnameleri
 • Ödeme kaydedici cihaz bilgileri
 • e-Arşiv Fatura bilgileri
 • Adıma kesinti yapan firma/şahısların listesi
 • Belge basım bilgileri
 • Vergiye uyumda vergi indirim bilgisi
 • Takdire sevk bilgileri
 • Tahsilat bilgileri
 • Tahakkuk bilgileri
 • e-Tebligat bilgileri
 • 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep durum sorgusu

 

Ödeme ve Borç İşlemleri

 • Borç ödeme ve detay
 • Borç durum yazısı talebi
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında ödeme işlemleri
 • İkincil sorumluluk borç bilgileri
 • Ödemeler ve alındılar
 • Taksitlendirme/tecil bilgileri
 • Taksitlendirme/tecil talebi dilekçesi (6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında)
 • Ödeme emirlerim/mal bildiriminde bulunma dilekçesi
 • e-Haciz bilgilerim/borç olmaması durumunda haciz kaldırma talep dilekçesi
 • Emanet defterim/mahsup/iade talep dilekçesi
 • Beyanlı trafik para cezası ödeme
 • Yurt dışı çıkış harcı sorgulama

Mükellefiyet İşlemleri

 • Mükellefiyet yazısı talebi (merkez ve şube)
 • İşe başlama bildirimi
 • İşi bırakma bildirimi
 • İş yeri adres değişikliği bildirimi
 • Şube iş yeri açılış bildirimi
 • Şube iş yeri kapanış bildirimi
 • Muhtasar beyanname verme dönem değişikliği dilekçesi verilmesi
 • Yönetici değişikliği dilekçesi verilmesi
 • Sermaye artırımı dilekçesi
 • Sermaye azaltımı dilekçesi
 • Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep dilekçesi
 • Faaliyet konusu değişikliği dilekçesi verilmesi
 • Unvan değişikliği dilekçesi verilmesi
 • Ek faaliyete başlama dilekçesi verilmesi
 • Hisse devri dilekçesi verilmesi
 • Vergi türü değişikliği dilekçesi verilmesi
 • İletişim bilgileri güncelleme dilekçesi
 • Apartman yöneticiliği sicil açılış dilekçesi
 • Muhtasar beyanname (Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dahil) gelir stopaj mükellefiyeti açılış dilekçesi
 • e-Vergi levhası oluşturma
 • Yeniden yoklama talebinde bulunma dilekçesi
 • İş ortaklığı işe başlama bildirimi
 • Adi ortaklık işe başlama bildirimi
 • Turizm payı mükellefiyeti açılış dilekçesi

Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamı için vergi dairesine gitmenize gerek bulunmamaktadır. Talebiniz ilgili vergi dairesinin kayıtlarına girdikten sonra ilgili personel tarafından işleme alınmaktadır.

Ayrıca Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescil işlemini yaptırması durumunda, elektronik ortamda ilgili vergi dairesi müdürlüğü sistemlerine veriler aktarılarak tescil bilgileri doğrultusunda mükellefiyet açılışları yapıldığından Tüzel Kişi Mükelleflerin İşe Başlama Bildirimini vergi dairelerine vermelerine gerek bulunmamaktadır.

Yine bahsi geçen Tüzel Kişi mükelleflerin  İnteraktif Vergi Dairesini kullanmak isteyenlerin de sistem üzerinden istenilen bilgileri girmek suretiyle şifre edinebilmektedirler. Şifre oluşturan mükelleflerin  e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması mümkün olup söz konusu işlem için vergi dairesine gitmenize gerek bulunmamaktadır.

SONUÇ

İşlemlerin İnteraktif Vergi Dairesinden yapılması kullanıcılara başvuruların hangi aşamada olduğunun takibi, kırtasiyeciliği azaltması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve en önemlisi zaman ve mekan sınırlaması olmadan işlem yapılmasını sağlamaktadır.

Ancak dijital dönüşümden tam olarak faydalanılması için İnteraktif Vergi Dairesinden yapılabilecek tüm taleplerin kağıt ortamında alınmaması, yoklamaların sözleşme yapılmış  meslek mensubu tarafından yapılmasının sağlanması gibi düzenlemelere de ihtiyaç duyulmaktadır.

 Yukarıda belirtilen durumlar sağlandığı takdirde kamu kaynakları daha çok denetim ve kontrol mekanizması için kullanılacak olup  bu sayede daha etkin bir kamu hizmetinin verilmesi sağlanacaktır.

08.07.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM