YAZARLARIMIZ
Salih Bayar
Gelir Uzmanı
sabayar@gmail.comKamu Alacaklarında Uygulanan Faiz Oranları Yükseldi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 01.01.1954 yılında yürürlüğe girmiş olup günümüz şartlarına uydurulması için zaman zaman değişiklikler yapılmıştır.

Son zamanlarda ülke ekonomimizde yaşanan gelişmeler temel makro ekonomik göstergeleri de etkileyerek uzun zamandır hayatımızdan çıkarmış olduğumuz yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek döviz kuru kavramları yeniden hayatımıza girmiş oldu.

Böyle zamanlarda özel sektörde olduğu gibi kamu sektörü de alacağının enflasyona karşı erimesini önlemek için çeşitli tedbirler almaktadır.  Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Tecil Faizi, Gecikme Faizi ve Gecikme Zammının oranlarında değişiklikler yapılmıştır.

 1-03/09/2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan 30527 sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile

  • Yıllık %12 olarak uygulanmakta olan tecil faiz oranı tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak güncellenmiştir.

Bundan böyle yapılacak müracaatlarda kamu alacağının tecil edilmesi için yıllık %22 tecil faizi ödenmesi gerekecektir.

2- 04/09/2018 tarihli ve 62 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile

  • Aylık % 1,40 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı alınan karar ile % 2 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre 05/09/2018 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan kamu alacağına her ay için ayrı ayrı aylık %2 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca gecikme zammı günlük hesaplandığından 05/09/2018 tarihinden itibaren günlük gecikme zammı oranı(2/100/30)0,000667 olarak uygulanacaktır.

Örneğin 10.000 TL borcu bulunan mükellef 6 aylık yapılandırma talebinde bulunduğunda tebliğden önce 600,00 TL tecil faizi ödemesi gerekirken tebliğden sonra 1100 TL tecil faizi ödemesi gerekecektir.

10.000 TL NİN 6 AYLIK YAPILANDIRILMASI DURUMU

TECİL FAİZ ORANI

BORÇ TUTARI

TECİL TALEBİ

ÖDENECEK TECİL FAİZİ

YILLIK 12%

10. 000 TL

6 AY

600 TL (1000*%12*1/2)

YILLIK 22%

10.000 TL

6 AY

1100 TL (1000*%12*1/2)

 

 

 

 

 

 

Diğer taraftan örneğin 1000 TL motorlu taşıtlar vergisini zamanında ödemeyen mükellef 6 ay sonra ödeme yaparsa daha önce 84 TL gecikme zammı ödemesi gerekirken alınan karar sonrası 120 TL gecikme zammı ödemesi gerekecektir.

 

500 TL MTV BORCUNUN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ

TECİL FAİZ ORANI

BORÇ TUTARI

GEÇEN SÜRE

ÖDENECEK GECİKME ZAMMI

 AYLIK 1,4%

1.000 TL

6 AY

84 TL (1000*%1,4*6)

AYLIK 2,0%

1.000 TL

6 AY

120 TL (1000*%2*6)

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere yüksek enflasyon faizlerin artmasına neden olmuş olup mükellefin kamuya olan borçlarının ve yapılandırma taksitlerinin zamanında ödenmesi daha fazla önem arz etmiştir.

17.09.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM