YAZARLARIMIZ
Salih Bayar
Gelir Uzmanı
sabayar@gmail.comHurda Araçlarınızdan Kurtulabilirsiniz

Tarih: 29.05.2017 

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18/05/2017 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş olup yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Söz konusu kanun metni mevcut haliyle Cumhurbaşkanı tarafından 15 gün içerisinde onaylanır ve resmi gazetede yayımlanırsa araç sahiplerine bazı haklar getirmektedir.

A-Mevcut Olan Aracın Hurdaya Ayrılması:

Söz konusu yasa madesine eklenen geçici madde ile adınıza kayıtlı ve tescilli bulunan aracınızın  hurdaya ayıra bilmeniz için aşağıdaki hususların tamamını sağlamış olması gerekmektedir.

1-Modelinin 1997 yılı veya daha eski olması

2-Kayıtlı ve tescilli olması gerekmekte

3-31/12/2018 tarihine kadar İl Özel İdarelerine, Büyükşehir Belediyeleri  bedelsiz teslim edilmesi veya  Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüklerine 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki hususları yerine getirenlere ait  hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilerek, ilgili trafik sicilinde adınıza kayıtlı bulunan aracın kayıt ve tescili silinmiş olur.

B-Mevcut Olmayan Aracın Hurdaya Ayrılması:

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan taşıtların hurdaya ayırabilmeniz için ise

1-Model yılının 2005 yılı ve daha eski olması

2- Bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Yukarıdaki hususları yerine getiren araç sahipleri ise bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM