YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİkinci El Binek Otomobil Alım Satımı Yapanlarda KDV

Tarih: 04.09.2014

Değerli okurlarım, 3065 sayılı KDV Kanununun 30. Maddesinin (b) bendinde “faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği” hüküm altına alınmıştır.

Yine, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ nın parantez içi hükmü uyarınca, “KDV Kanunu’nun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin bu araçları teslimlerinde KDV oranını % 18 olarak uygulamaları” gerekmektedir.

Burada 2. El binek otomobilin ticaretini yapanlarda KDV konusundaki asıl farklılık, Kanun’un 30/b maddesine göre binek otomobil alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkına sahip olup olmadığı noktasında ortaya çıkmaktadır.  

Zira, binek otomobil alımlarında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı olan şirketlerin binek otomobil teslimlerinde 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince genel oranda (%18) KDV hesaplamaları gerekmektedir. Aynı şekilde, KDV’yi indirim hakkı bulunmayan işletmelerin binek ise aynı genelgeye göre %1 KDV hesaplamaları gerekmektedir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM