YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Tarih: 15.07.2014

İthalat işlemlerinde çeşitli ithalat ve ödeme şekilleri söz konusu­dur. Burada, en çok uygulanan akreditifli ithalat şekline uygun ör­nekle konu açıklanmıştır.

Uygulama: Öncelikle akreditif hesabının açtırıldığını varsayalım:

---------------------------------------/------------------------------------------------

159  Verilen Sipariş Avansları                100                 

159.02  Yurtdışı avanslar                                 

159.02.001 Mal Bedeli                                    

                                            102 Bankalar              100           

Mal bedelinin akreditif hesabına yatırılması

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Eğer, mal bedelinin tümü nakit olarak karşılanmayıp bankadan kredi sağlanmışsa "300. BANKA KREDİLERİ" ana hesabının alt hesabı olarak "İthalat Kredileri" hesabı alacaklandırılır.

---------------------------------------/---------------------------------------------

159  Verilen Sipariş Avansları                100     

159.02  Yurtdışı avanslar                                 

            300  Banka Kredileri                           100

                300.05  İthalat Kredileri                                                                                  

Mal bedelinin kredi kullanılarak transferi

------------------------------------------------------------------------------------

 

İthal edilen malın bedeli henüz ödenmemiş ise;

---------------------------------------/---------------------------------------

159  Verilen Siparış Avansları               100

  159.02.001  Mal bedeli                                      

                        320 Satıcılar                             100

                                     320.02 Yurtdışı satıcılar                                

Yurtdışı Siparişlerin kaydı

------------------------------------------------------------------------------

İthal edilen malın fatura tarihinden mal bedelinin transferi tarihine kadar geçen zamanda kur farkında meydana gelen değişme ile ortaya çıkacak aleyhte kur farkları 159.02 Yurtdışı Avanslar hesabının alt hesabı olarak "Kur Giderleri" hesabı da kullanılabilir. Bu durumda, Kur giderleri ithal edilen malın maliyetine dahil edilmiş olur.

 

 

---------------------------------------/---------------------------------------

320  Satıcılar                            100                 

320.02  Yurtdışı Satıcılar                  

159  Verilen Siparış Avansları    20

159.02  Yurtdışı Avanslar                                

159.02.008  Kur Giderleri                        

            102  Bankalar                                      120

                        102.02  Döviz Tevdiat Hesapları

Mal bedelinin transferi

------------------------------------------------------------------------------

 

İthal edilen malla ilgili nakliye ve sigorta masrafları, mal gümrük­ten çekilirken varsa ödenen gümrük vergisi, telafi edici vergi ve fon­lar, gümrük komisyonu, döviz tahsisi ile ilgili harç gideri ve diğer masraflar "Yurtdışı Avanslar" alt hesabının altında açılmış ilgili alt he­saplara kaydedilir.

---------------------------------------/---------------------------------------

159  Verilen Sipariş Avansları    135
               

159.02  Yurtdışı Avanslar
159.02.002  Faiz Ve Banka Kom.          10
159.02.003  Akreditit Gideri                   15
159.02.004  Gümrük Vergisi                   50

159.02.005  Komisyon Ve Diğer Gid.     70                                   102 /100                       135                 

Akreditif Açılış Giderinin, Ödenen Faiz, Komisyon

Ve Gümrük Vergilerinin, kaydı

------------------------------------------------------------------------------

Mal gümrükten çekildikten sonra Yurtdışı Avansları hesabı top­lam değerleri üzerinden “Ticari Mallar" hesabına devredilir.

---------------------------------------/----------------------------------------------------------

153 Ticari Mallar            235

Kahve Makineleri                               

                            159 Verilen Sipariş Avansları      235

                                            159.02.001  Mal Bedeli                    100

                                            159.02.002 Faiz Ve Banka Kom.     10
                                            159.02.003 Akreditit Gideri              15
                                            159.02.004 Gümrük Vergisi               50
                                            159.02.005 Komisyon Ve Diğ.Gid.     70
                                              

İthalat maliyetinin mal hesabına devri

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM