YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comDikkat ! Kasa Affından Yararlanamayabilirsiniz !!

Tarih: 06.06.2014

Değerli okurlarım, bilindiği üzereTBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna 2/6/2014 tarihinde sevk edilen ve yasalaşma süreci devam eden “Bazı Kamu Alacaklarının yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklif”inde vergi affıyla beraber mizanda yer alan Kasa ve Ortaklardan Alacaklara ilişkin gerçeği yansıtmayan bakiyeler de kanun kapsamına alınmıştır.

Ancak, ne var ki Kanun tasarısında öyle bir bölüm var ki birçok işletmenin aftan yararlanamamasına neden olacaktır.

31.12.2013 Tarihli Bilançoda Gösterilme Zorunluluğu!!

Kanun tasarısının 2. Maddesine görebilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında 100 Kasa hesabı ile 131 ve 331 hesap mizanda net bir şekilde gösterilmelidir.

Bir başka deyişle Kanundan yararlanmak için Kasa ve Ortaklardan alacaklara ait tutarlar ilgili hesaplarda yani 100 ve 131-331 hesaplarda net bir şekilde 31.12.2013 tarihli bilançoda gösterilmelidir.331 hesabı kullanmamızın nedeni Kanunun 2. Maddesine göre, af kapsamına 131 ve 331 hesap arasındaki net fark girmektedir

Oysa Kasa ve Ortaklardan Alacaklar hesabı yüksek bakiye verip yıl sonunda adat yapmayan işletmeler bu tutarları Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizanı verirken 100 ve 131 nolu hesaplarda değil diğer başka hesaplarda (daha çok 195-159) göstermektedirler. Bunu yapan işletmeler maalesef Kanundan yararlanamayacaklardır.

Düzeltme Kurumlar Vergisi Beyannamesi Vermek Çözüm mü?

Yevmiye defterlerini halen dökmemiş olan işletmeler düzeltme kurumlar vergisi beyannamesi vermek suretiyle 159-195 gibi hesaplarda takip ettikleri Kasa mevcutlarını Kanundan yararlanmak amacıyla 100 Kasa hesabınatekrar virman edebilirler mi ? Bunu yapmalarında elbetteki bir engel yok ama kanaatimizce bu durum doğrudan incelemeye alınma nedeni olabilir. Zira, Maliye idaresinin elinde kurumlar vergisi beyannamesinin eski hali ile düzeltilmiş hali yer almaktadır. Bilançoda kanundan yararlanmak için yapılan bir düzeltme VUK 30/4 gereği, defter ve belgelerin ihticacasalih olmaması kapsamında değerlendirilebilir ve re’sen takdire gidilebilir. Böyle bir incelemede Kasa ile ilgili herhangi bir ceza kesilemez ancak diğer hususlarda vergi cezaları kesilebilir.

2011 yılında 6111 Sayılı Kanuna ilişkin af kapsamında Kanundan yararlanmak amacıyla düzeltme kurumlar vergisi beyannameleri veren işletmelerin neredeyse tamamına yakını incelemeye alınmışlardır.

Çözüm Var Mı ?

Kanun tasarısı yukarıdaki şekliyle aynen kanunlaştığı takdirde işletmelerin birçoğubu kanundan yararlanamayacaktır. Oysa, Kanunun 2. Maddesinde “31.12.2013 tarihli bilançolarında görülmekle” şeklindeki ibare 31.05.2014 tarihli bilanço olarak değiştirildiği takdirde kanundan yararlanmak isteyen bütün işletmeler Kasa hesaplarındaki gerekli düzeltmeleri yapabileceklerdir. Böylece, kanundan doğacak olan vergi tahsilatı da artacaktır.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM