YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comNisan Ayında Yapılması Gerekenler

Tarih: 09.04.2014

Değerli okurlarım, nisan ayında yapılması gerekenleri hatırlatmak istiyorum;

1) KURUMLAR VERGİSİ TAHAKKUKU

Bildirmekle Yükümlü Olanlar;

Tüm Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Bildirimin Yapılacağı Son Tarih;

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, ilerleyen günlerde bir süre uzatımı yapılmaz ise, en geç 25 Nisan'a kadar tahakkuk da bulunmaları gerekiyor.

2) KESİN MİZAN BİLDİRİMİ

Bildirmekle Yükümlü Olanlar;

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorunda. Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanların kesin mizan bildiriminde bulunmalarına gerek yok.

Bildirimin Yapılacağı Son Tarih;

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, ilerleyen günlerde bir süre uzatımı yapılmaz ise, en geç 30 Nisan'a kadar kesin mizan bildiriminde bulunmaları gerekiyor.

3) MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

413 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlenmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 yılından itibaren İnternet Vergi Dairesi ekranında kullanıma açılmıştır.

Bildirmekle Yükümlü Olanlar;

Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;

a.Kurumlar vergisi,

b.Ticari kazanç(kazancı basit usulde tespit edilenler hariç),zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri vermek zorundadırlar.Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Bildirimin Yapılacağı Son Tarih;

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir.

Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00'e kadar tamamlanması gerekmektedir.

4) YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN GÖNDERİLMESİ VE SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE UZATIMI

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle, Sanayi Sicil Belgeli kuruluşların 2014 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini tanzim ederek, Nisan ayı mesai bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne vermeleri veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın www. sanayi. gov. tr İnternet adresinde “e -hizmetler” bölümündeki “Yıllık işletme cetveli işlemleri” bölümünü tıklayıp kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra işlem yapabilirler. Firmalar, farklı üretim adresleri için sahip oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı İşletme Cetveli vereceklerdir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM