YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com2014 Yılına Girerken Yeni TTK’ya Göre Yapmanız Gerekenler

Tarih: 18.12.2013

YENİ FATURA DÜZENİ 01.01.2014’TE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bilindiği üzere; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K.) 39’uncu maddesi 2 fıkrasında aşağıda yer aldığı şekli ile;

“…Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir” düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı kanunun yürürlük maddesinin 5. fıkrasında “39’uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer” şeklinde hüküm yer almaktadır.

VUK 230.Madde ve 231. Maddelerle birleştirecek olursak 01.01.2014 tarihinden itibaren fatura, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, v.b. belgelerde aşağıdaki bilgilerin olması zorunludur.

• Ticaret Unvanı

• Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri

• Vergi Dairesi vergi Numarası

• Ticaret Sicili Adresi ve Numarası

• Varsa İnternet Sitesi Adresi (Bağımsız denetim kapsamında olanlar için zorunlu )

• İletişim bilgileri Telefon ve Faks bilgileri

• E-Posta adresi

31.12.2013 tarihi itibari ile bastırılmış ve kullanılmayan belgelerden 2014 yılında kullanılacak olanların üzerine bu bilgilerin etiket (sticker) yapıştırmak veya kaşe kullanmak suretiyle yer alması mümkündür.

Söz konusu bilgilerin gösterilmemesi halinde ticareti yapan kişilere 2 bin 240 lira para cezası uygulanacak.

 

2013 YILINDA E-FATURA KAYITLI KULLANICI LİSTESİNDE YER ALAN  FİRMALAR2014 YILI İÇİN DEFTERLERİNİ NOTERE TASDİK ETTİRECECEKLER Mİ?

Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. Dolayısıyla hali hazırda e-fatura kullanan mükellefler defterlerini sadece BU YILA HAS OLMAK ÜZERE normal tasdik ettirecek olup 01.01.2015 tarihinden itibaren e-deftere geçeceklerinden e-defter için geçerli olan tasdik hükümlerini uygulayacaklardır.

 

14 ŞUBAT 2014’E KADAR YAPILMASI GEREKENLER

a) Anonim ve Limited Şirketler Sermayelerini Uyumlu Hale Getirmelidirler.

Anonim ve limited şirketlerin asgari sermayelerini bu tarihe kadar Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek zorundadırlar.

14.02.2014’e kadar, A.Ş’ler sermayelerini 50.000 TL’ye, Ltd. Şti.ler de 10.000 TL'ye çıkarmaları gerekmektedir. (6335 sayılı Kanunla değişik 6103 sayılı Kanun m. 20) Aksi halde bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olmak üzere en çok iki defa uzatabilir.

b) Yeni TTK'nın 479/1-2 maddesi uyarınca imtiyazlı oyların Kanunla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir (6103/479-1,2, 6103/28).


c) Bir bağlı şirketin 1 Temmuz 2012 tarihinde, Yeni TTK'nın 202'nci maddesi kapsamında kaybı veya kayıpları varsa bunların denkleştirilmesi veya ilgili şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem haklarının tanınması için son tarihtir (6103/18).

  

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM