YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com2014 Defter Tasdiklerinde Yenilikler!

Tarih: 10.12.2013

Değerli okurlarım; bilindiği üzere defter tasdiklerinde Yeni TTK’nın da yürürlüğe girmesiyle birlikte tasdik niteliği artmış ve bir takım tarihler değişmiştir. Yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı tebliğ ile de defter tasdik işlemlerine bir takım zorunluluklar eklenmiştir. Bunların neler olduğu aşağıda kısaca ele alınmıştır.

DEFTER TASDİK ETTİRMEDEN ÖNCE SİCİL TASDİKNAMESİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ !!!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ kapsamındaAçılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesi noterlerce aranılacaktır.

Ticaret Sicili Tasdiknamesi bulunmayan firmaların, ticaret sicil müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak bu belgeyi geç kalmadan almaları faydalı olacaktır. 

2013 YILINDA E-FATURA KAYITLI KULLANICI LİSTESİNDE YER ALAN  FİRMALAR 2014 YILI İÇİN DEFTERLERİNİ NOTERE TASDİK ETTİRECECEKLER Mİ?

Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. Dolayısıyla hali hazırda e-fatura kullanan mükellefler defterlerini sadece BU YILA HAS OLMAK ÜZERE normal tasdik ettirecek olup 01.01.2015 tarihinden itibaren e-deftere geçeceklerinden e-defter için geçerli olan tasdik hükümlerini uygulayacaklardır.

1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde yer alan hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanların izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, önceki dönem kayıtlarına yer verme zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içinde elektronik defter uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin yasal defterlerinin kapanış tasdiki için bir aylık süre verilmiştir.

E-DEFTER TUTMAYA NE ZAMAN BAŞLANACAKTIR?

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,


b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,

elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

2014 YILI DEFTER TASDİKLERİ

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2014 yılında kullanacakları defterlerden tasdiki zorunlu olanları (Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter, Yeterli Yaprakları OLMAYAN pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri) , en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Yine hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2013 yılına ait defterlerini 2014 yılında da kullanmak istemeleri durumunda Ocak ayında içerisinde tasdiki yeniletmeleri gerektiği unutulmamalıdır.

YENİ TTK’YA GÖRE KAPANIŞ TASDİKİ

Yevmiye defteri izleyen faaliyet dönemininaltıncı ayının (Haziran)sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise, izleyen faaliyet döneminin ocak ayının sonuna kadar notere yaptırılır.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM