YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comVergi Dairelerinden Ceza Yağmuru; Tek Kurtuluş Yolu Var!

Tarih: 20.11.2013

Değerli okurlarım bilindiği üzere Vergi Daireleri son günlerde mükelleflere sürpriz bir şekilde tespit yazıları göndermektedir. Yazıların esası ise verilmeyen, yanlış verilen veya eksik verilen beyannameler ve bildirim formlarıyla ilgili düzeltme talepleridir.

Yoğunluk daha çok Ba ve Bs bildirim formlarında yaşanmaktadır. Ba ve Bs bildirim formlarının yanlış verilmesi veya hiç verilmemesi halinde verilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde verilmemesi durumunda 1.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.  Vergi dairelerinin yapmış olduğu kontrollerde son 5 yıllık beyannameler dikkate alınmıştır. Bu şekilde binlerce mükellefe bilgilendirme yazıları ve ceza ihbarnameleri gönderilmiştir.

İşte tam burada 6111 sayılı Kanunun 4. Maddesi mükellefler için can simidi olmuştur. Bilindiği üzere 6111 Sayılı Kanunun 4. maddesinde Kanunun kapsadığı dönemlere (vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında: 31/12/2010 tarihinden -bu tarih dâhil- önce yapılan tespitlere ilişkin olanlar) ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (25.02.2011) önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edileceği, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 25'inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla cezanın % 75'inin tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, 2007, 2008, 2009 ve 2010 dönemlerine ait (2007 yılı için olay takdire yansıtıldığını kabul ederek zamanaşımı  dikkate alınmamıştır) verilmesi gereken beyannamelerin  verilmesi süresinin son günü  31.12.2010 tarihinden önceki bir tarih olduğundan, bu  beyannamelere ilişkin olarak 25 Şubat 2011 tarihinden sonra düzenlenerek mükellefe tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerine esas özel  usulsüzlük cezaları  için 6111 sayılı kanunun 4. maddesi hükmünden yararlanılması  mümkündür.

Sonuç itibariyle, son günlerdeki ceza furyasından nasibini alan mükelleflerin 6111 sayılı yasaya ekli ek: 5 form dilekçesi ile  ilgili vergi dairesine tebliğ tarihinden itibaren  30 gün içerisinde başvurup, 6111 sayılı kanuna ekli 1 seri nolu  tebliğin ekindeki ek 5 nolu  dilekçe ile  ilgili  vergi dairesine başvurulması  halinde cezanın  %75’i silinecektir. 

ÖNEMLİ NOT: Kanun Halen Yürürlükte Olup Bütün Mükellefler Bu Kanundan Yararlanabilmektedir.


 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM