YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comTaşınmaz Satış İstisnasına Danıştay Engeli!

Tarih: 07.10.2013

Değerli okurlarım, bilindiği üzere KVK 5/1-e mad. hükmü gereğince Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

Yine KDV Kanunu 17-4/r bendi gereğince Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri de KDV’den istisnadır.

Kurumlar vergisi Kanununda söz konusu satış kazancı istisnası ile ilgili maddenin amacı kurumların mali yapısını güçlendirmek şeklinde olduğu belirtilmiştir.

Bu satışların kazanç istisnasından yararlanması için gerekli şartlar yine KVK 5. Maddesinde etraflıca ele alınmıştır. Ancak ne var ki tereddüte neden olan konu kat karşılığı arsa teslimlerinde kurumun arsasını vermek suretiyle elde ettiği dairelerin şirketin mali yapısını güçlendirdiği ve kat karşılığı arsa teslimlerinin de kanunun amacına uygun düştüğü ve istisna kapsamında mütalaa edilmesi gerektiği sıkça dile getirilmektedir.

Ne var ki konuyla ilgili verilen bir Danıştay kararı bu tartışmaya son noktayı koymuştur. Danıştay 3. Dairesinin K:2010/2827sayılı kararının ilgili kısmı şöyledir;

“şirket aktifine kayıtlı servet unsurunun biçim değiştirmesi şeklinde gerçekleşen trampa niteliğindeki işlemin, 5520 sayılı Yasa’nın 5. maddesinde öngörülen kurumun mali yapısını iyileştirme amacına yönelik doğrudan bir satış olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle temyiz isteminin reddine…..”

Denilmektedir.

Danıştay böylece kat karşılığı arsa teslimlerinde kurumlar vergisi istisnasının uygulanamayacağına karar vermiştir.

Verilen bu kararın haksız olduğu kanaatindeyiz. Şirketin aktifine kayıtlı bir arsa üzerine yapılan lüks konutlarla daha değerli bir hale geliyorsa, bir başka deyişle, arsanın tek başına fiyatı 100 TL iken arsa karşılığı elde ettiği dairelerin toplam fiyatı 250 TL ise burada şirketin mali yapısının güçlenmediğini iddia etmek mümkün değildir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM