YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV İndiriminde Önemli Gelişme!

Tarih: 09.07.2013

Değerli okurlarım; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 06.06.2013 tarihinde vermiş olduğu bir özelgeyle sıkça yaşanan önemli bir konuda mükelleflere aydınlatıcı bir yol göstermiş oldu.

Bilindiği üzere, KDV indiriminde esas olan şirket faaliyetinin başlaması ve belgeli alımların yapılması olarak yaygın bir algı mevcuttu. Oysa KDV Kanununu dikkatlice okuyan bir meslek mensubu KDV indiriminin şartları arasında şirketleşmenin olmadığını görecektir. Daha öncelerde de tarafıma yöneltilen bir çok soruda işletmelerin şirketlerini kurmadan önce yaptıkları harcamalara ait KDV’leri indirim konusu yapıp yapamayacakları yer almaktaydı. Şahsi görüşüm söz konusu harcamaların indirim konusu yapılabileceği yönünde olup bunu yazmış olduğum kitaplarda da bir kaç defa belirtmiştim. Ancak ne var ki, bazı vergi inceleme raporlarında şirket kurulmadan önce yapılan harcamaların reddi ve cezai tarhiyatı durumun hiç de sanıldığı kadar kolay olmadığını göstermişti.

Ta ki 06/06/2013 ve 11395140-105[313-2012/VUK-1- . . .]-825 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının özelgesine kadar. Daha önce de benzer şekilde verilen bir özelge olmasına rağmen söz konusu özelge tarihinin bir hayli eski olması konu hakkında tereddütleri gidermeye yetmemekteydi.

Haziran 2013 tarihli en son özelgeye göre KDV Kanununda KDV indiriminin mükellefiyet tesis ettirilmesinden önce veya sonra yapılması gibi bir düzenleme bulunmadığından, mükellefiyet tesisinden önce satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlere ait olan belgelerin, işe başlanılmasını müteakip Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca öngörülen sürede yasal defterlere kaydedilmesi ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmaması şartıyla,  söz konusu belgelerde yer alan katma değer vergisi tutarlarının genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla, işletmeler şirket kuruluşu gerçekleşmeden önce yaptıkları her türlü belgeli harcamaları ilgili takvim yılı aşılmamak koşulu ile şirket kurulduktan sonra yasal defterlerine kaydedip KDV indirimlerini yapabilecekleri gibi gider olarak da kayıtlarında gösterebileceklerdir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM