YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV İndirimine Büyük Engel!

Tarih: 28.05.2013

Değerli okurlarım. Bilindiği üzere 49 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin B bölümüne göre, Tevkifata tabi işlemlerde Sorumlu sıfatıyla beyanın hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine bu vergilerin ikmalen veya re’sen tarh edilmesi halinde de tarh edilen vergi aslı indirim konusu yapılabilecektir.

Örneğin;

A firması Mayıs ayında 2 nolu KDV Beyannamesi ile beyan etmesi gereken 10.000 TL KDV tevkifatını beyan etmemiştir. Daha sonra bu durum tespit edilmiş ve vergi ziyaı cezasıyla birlikte 20.000 TL re’sen tarhiyat yapılmıştır.

İşte A firması bu tarhiyatın 10.000 TL’sini 1 nolu KDV beyannamesiyle yukarıdaki tebliğ hükümlerine göre indirebilmekteydi. Bu durum işletmeler için önemli bir avantaj idi.

Ancak ne var ki bu uygulama SESSİZ SEDASIZ bir şekilde yürürlükten kaldırıldı. 117 seri nolu KDV tebliğinin yürürlükten kaldırılan hükümlerine bakacak olursak “49 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümünü” göreceğiz.

Mükelleflerin Anayasal Hak’ları Açık Bir Şekilde İhlal Edilmiştir!

117 seri no’lu KDV Kanunu Genel Tebliği ile getirilen bu düzenleme idari bir yorumdur. Temel Anayasal vergileme ilkelerinden olan yasallık ve belirlilik ilkelerine göre yasada açık bir hüküm olmaksızın kıyas ve yorum yoluyla Anayasal bir hak olan KDV İndirim hakkı bir tebliğ ile yürürlükten kaldırılamaz. İşletmelerin böyle bir durumda tebliğ ile getirilen ve mükellefin hak kaybına neden olan bu uygulamaya yönelik yukarıdaki durumlar söz konusu olduğu takdirde ihtirazi kayıtla beyannamelerini vermelerini önemle tavsiye ederim.
                                                     

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM