YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comFinansman Gider Kısıtlamasını 3 Ay Erteleyin !!

Tarih: 07.05.2013

 

Değerli okurlarım, bilindiği üzere bu yıl uzun bir aradan sonra tekrardan finansman gider kısıtlaması 6322 sayılı kanunla uygulama alanı bulacakken maalesef kanundan kaynaklanan ciddi sorunlar uygulamayı en azından şimdilik imkansız hale getirmiştir.

Kanunda finansman gider kısıtlaması oldukça üstü açık ve çerçevesiz cümlelerle anlatılmıştır. Anlaşılıyor ki kanunu yazanlar uygulamanın bir hayli dışındalar !!!

Sözü uzatmadan finansman gider kısıtlamasıyla ilgili idare tarafından ivedilikle çözümlenmesi gereken başlıkları sıralayalım;

1- Hangi dönemin öz sermayesi alınacak. Öz sermayede dönem içinde yapılan değişiklikler dikkate alınacak mıdır. Örneğin 9. ayda öz sermayedeki değişiklik finansman gider kısıtlaması uygulamasında ne kadar dikkate alınacak?

2-Faktoring şirketlerine ödenen faizler de bu uygulama dahilinde midir? Faktöring şirketlerinin bu uygulama dışında olduğunu biliyoruz ama faktöring şirketlerine yapılan ödemeler finansman gider kısıtlamasında ne kadar dikkate alınacak?

(Oysa faktoring bir kaynak kullanımı değildir. Var olan bir alacağın erken tahsilatından mütevellit bir giderdir)

3-Geçmişten gelen ve halen faizini ödediğimiz kredilerde kullanılan yabancı kaynaklara dahil edilecek midir yoksa dönemsellik ilkesi gereği sadece ilgili yıl kullanılan yabancı kaynaklar mıdikkate alınacak ?

4- Kullanılan yabancı kaynak derken örneğin 300 ve 400 hesabın bakiyesi mi alınacak yoksa 300 ve 400 hesabın ilgili dönem muavinleri alınıp devir bakiyesi düşüldükten sonraki kalan tutar mı dikkate alınacak?

5- Geçmişten gelen bir kredi varsa ve son taksitini 2013 ocak ta ödemişsek bu kredi de 6322 sayılı kanunda geçen kullanılan kaynağa dahil edilecek midir?

Tüm bunlar açıklığa kavuşturulmadığı sürece her firmanın finansman gider kısıtlaması tam bir muammaya dönecek ve uygulama birliği sağlanmamış olacaktır.

Bir başka deyişle yukarıdaki sorunlar bir uygulama tebliği ile giderilmediği müddetçe birinci dönem geçici vergi hesaplamasında finansman gider kısıtlamasının şimdilik yapılmaması en azından netleşene kadar ikinci dönem geçici vergi dönemine kadar bekletilmesini önemle tavsiye ediyorum.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM