YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBenzin Ve Market Alışverişi Elektronik Fatura Sebebi!!

Tarih: 24.04.2013

 

Makalenin ismine bakıpta “yok canım bu kadarına da pes” demeyelim çünkü bunu biz değil 421 nolu VUK tebliği söylüyor. Nasıl mı?

Elektronik Fatura Kapsamına Giren Mükellefler

3.1.1. Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

.

.

a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.)

Görüldüğü üzere tebliğ son derece açık. Madeni yağ lisansına sahip Shell, OPETv.b.(58 nolu VUK sirküsüne göre madeni yağ lisansı sahip şirketleri görebilirsiniz). firmalardan mal alan (yani benzin yada mazot alan) bir firmaysan ve ciron da 25.000.000 TL’nin üzerindeyse elektronik fatura uygulamasına HOŞGELDİNİZ!!

Hemen her firmanın aktifine kayıtlı araç olduğundan cirosu 25.000.000 TL’yi aşan firmalar altyapılarını şimdiden yapmalarını önemle tavsiye ederim. Neden mi? Çok basit. Çünkü cezası çok ağır; Tebliğin 5.4. bölümü aynen şöyle;

5.4. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Carrefour, Migros vb. Şirketlerden Mal Alan Şirketlerde Elektronik Faturaya Geçecek !

421 Nolu VUK tebliğinin 3.1.1b bölümü aynen aşağıdaki gibidir;

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

III sayılı listedeki mallar kolalı gazozlar, alkollü içecekler, tütün pürov.b. ‘dir.

Bu maddeyi iyi yorumlamak lazım. Şöyle ki; III sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler “İLE”, bunlardan mal alan (mal derken bu şirketlerin sattıkları alkol,sigara değil her türlü mal anlaşılması gerekmektedir) şirketlerin cirosu 31.12.2011 tarihinde minimum 10 Milyon TL ve üstü ise ise  E-fatura uygulamasına geçmek zorundalar.

Örneğin sirküler ekinde yer alan AOÇ, Carrefour, KİPA, Cocacola A.Ş., Migros A.Ş. gibi firmalardan 1 Litre su bile satın alan ve cirosu31.12.2011 tarihinde 10 Milyonu geçen işletmeler 421 nolu VUK tebliğine göre E-Faturaya geçmek zorunda kalacaktır.

Tebliğe bir çok eleştiri gelmekte. Özellikle de aracı kuruluşlar olarak neden akaryakıt istasyonları ile III sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden firmaların kullanıldığıdır. Oysa doğrudan cirosu şu kadar olan şirketler 09/2013 tarihinden itibaren E-Faturaya geçmek zorundalar denilse bu karışıklık da hiç oluşmayacak.

SON SÖZ

İşin şakası yok. Cezası son derece ağır. Tüm faturalar düzenlenmemiş sayılacak ve resen KDV tarhiyatı gelir ve kurumlar vergisi tarhiyatı ile özel usulsüzlük cezasına muhatap kalınacaktır. Bu nedenle cirosu 10 milyonu aşan şirketlerin şimdiden sistemlerini buna uygun hale getirmeye başlamalarını önemle tavsiye ederim.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM