YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comGenel Kurul Toplantısı Yapmamanın Cezası !!!

Tarih: 19.03.2013

 

Yeni TTK da şirketlerin bu dönemde en çok sordukları soruların başında kuşkusuz genel kurul yapmamanın cezası gelmektedir. Zira hem vergi ayı olması hem hesapların kapanışının verilecek olması hem defterlerin kapanış onayının yapılacak olması hem de genel kurul ayı olması dolayısıyla MART ayı korku ayı olmuş durumdadır.

Bilindiği üzere, Yeni TTK’da şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılması öngörülmüş olmakla birlikte, bu toplantıların hiç ya da zamanında yapılmaması durumunda ilgililer hakkında adli veya idari herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir.

Rahatlatıcı haberi vermek gerekirse, genel kurullarını süresinde yapmayan şirketler cezai açıdan bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacaktır.

Ancak şunun bilinmesi gerekir ki, şirketin zarara uğramasının nedenlerinden biri de genel kurulun süresinde yapılmaması ise yönetim kurulu  ile müdür/müdürler hakkında şirket ortakları hukuki sorumluluk davası açabilme hakkına sahiptir.

Kanunda ayrıca genel kurulun UZUN SÜRE toplanamaması haline değinilmiştir. Zira, genel kurulun uzun süreden beri toplanamaması halinde, ortaklardan veya şirket alacaklılarından biri şirketin feshini, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilecektir. Mahkeme, şirketin durumunun Kanuna uygun hale getirilmesi için bir süre belirleyecek, buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar verecektir (TTK md. 636/II).

Ancak burada UZUN SÜRE’den kasıt ne kadar bunu bilemiyoruz. Yani 2 genel kurul üst üste mi yoksa 10 genel kurul üst üste mi bu yargının takdirine bırakılmış. Kaldı ki, en az 10 genel kurul yapılmasa bile yargı uygun bir süre vermekle yükümlü tutulmuş olup 10 genel kurul bile yapmayan mükellefe şirketin feshinden önce “git genel kurulunu şu kadar sürede yap” deme zorunluluğu vardır. Bu da olayın sevindirici ikinci boyutudur.

Öte yandan, olağan genel kurulun yapılmaması durumunda, anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde ise müdür/müdürlerin ibrası konusu da görüşülememiş olacağından, bunların yaptıkları iş ve işlemlerden dolayı hukuki sorumlulukları en az beş yıl boyunca devam etmiş olacaktır. Bu durum ise söz konusu yönetimin aleyhine bir sonuç doğuracaktır.

Sonuç olarak anonim ve limited şirketlerde genel kurul yapmamanın adli ve idari bir cezası yoktur. Genel kurul yapılmadığından dolayı ortaklar veya şirket alacaklıları şirket için fesih davası açabilecekler ama bunun için mahkeme şirkete genel kurulunu en kısa sürede yap diyeceğinden mükellefler için korkutucu senaryolar şimdilik anlam ifade etmemektedir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM