YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comAnonim Şirketler İçin Son 1 Ay!

Tarih: 13.02.2013

 

Değerli okurlarım, bilindiği üzere Anonim Şirketler yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Mart ayının sonuna kadar olağan genel kurul toplantılarını düzenlemek zorundadırlar. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bu konuda getirdiği önemli bir yenilik ise Genel Kurul toplantılarının şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan İç Yönergeye uygun olarak yapılmasının zorunlu hale getirilmesi olmuştur.

Söz konusu yönergeyi Yönetim Kurulu oluşturacaktır. Yönergede asgari olarak bulunması gereken hususlar ise;a)Toplantı yerine giriş ve toplantının açılması. b) Toplantı başkanlığının oluşturulması. c) Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri. ç) Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler ve gündem. d) Toplantıda söz alma ve oy kullanma usulü. e) Toplantı tutanağının düzenlenmesi. f) Toplantı sonunda yapılacak işlemler. Yer almalıdır.

Yönerge hakkında detaylı açıklamalar 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliğinde etraflıca anlatılmaktadır.

Mart ayında Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının yapılacağını düşünecek olursak şirket yönetim kurulları tarafından Genel Kurul İç Yönergesinin bir an önce hazırlanması gerektiğini aksi halde genel kurul toplantısının bu yönerge olmadan yapılamayacağını önemle hatırlatırım.

İç Yönerge örneği yukarıda belirtmiş olduğumuz yönetmelikte EK-5 olarak yer almaktadır. Yönetmeliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121128-7.htm
 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM