YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comAralık Ayı BS Bildirim Formuna Bunu Dâhil Ettiniz Mi?

Tarih: 31.01.2013

Bilindiği üzere işletmeler yıl sonunda yüksek kasa bakiyelerine ve 131 Ortaklardan alacaklar hesabına adat hesaplamak suretiyle bakiyeyi vergilendirmektedirler.

Ancak ne var ki, işletmelerin bir kısmı ortaklar cari hesabına yaptıkları adat hesabına karşılık ortağa düzenledikleri faturaları BS Bildirim Formunda beyan etmemektedirler.

Oysaki 396 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.2.1. bölümüne göre;

“Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.”

Denilmektedir.

Dolayısıyla yıl sonunda ortaklar adına düzenlenecek olan adat faturası da Bs bildirim formuna dahil edilmelidir.

Uygulama: Barış Ltd.Şti. , ortak Bay B’ye yıl sonu 10.000 TL artı KDV adat hesaplamıştır.

--------------------------------------------------/-------------------------------------------------------------

131 Ortaklardan Alacaklar    11.800

642 Faiz Gelirleri  10.000
       391 Hesaplanan KDV  1.800

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İşletme Aralık ayı Bs bildirim formuna 10.000 TL olarak Ortak Bay B’yi beyan etmelidir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM