YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSGK 2013 Yılında Rekor Cezalara Hazırlanıyor!

Tarih: 09.01.2013

Değerli okurlarım, 19.12.2012 tarihli makalemde SGK, Muhtasar ve KDV beyannameleri açısından 2013 yılında firmaları bekleyen büyük tehlikeye işaret etmiş ve gerekli tedbirleri almadıkları takdirde büyük cezaların kapıda olduğuna işaret etmiştim. Söz konusu süre zarfında tarafıma çok sayıda mail gelmiş ve özellikle de SGK boyutunun daha da açılması istenmiştir.

Bilindiği üzere SGK, 2012 yılında bazı sektörleri pilot sektörler olarak seçmiş ve bu yöndeki denetimleri agresif bir şekilde taviz vermeden artırmıştır. Özellikle de İstanbul ilinde belirlenen sektörlerdeki firmalara  yüklü cezalar kesilmiş ve adeta perşembenin gelişini çarşambadan belli etmeye başlamıştır.

İşte bu noktada kilit bazı konuları paylaşmak istiyorum. Bunlardan şüphesiz en önde gelen konu;

a) “Ücret Bordrolarının Gerçeği Yansıtmaması” sorunudur.

Bilindiği üzere SGK yakın bir dönemde Meslek Kodu uygulamasına başlamıştır. Bunun temel nedeni ise Asgari ücret konusundaki kaybın önüne geçmektir. Çalışanının maaşını asgari ücretten gösteren işverene, prim ve gecikme harcıyla birlikte bir kişi için yılda 30 bin TL idari para cezası verilecek, kayıtsız işçi çalıştıran ise teşviklerden 1 yıl men edilecektir.

Zira firmada 20 kişi çalışıyor ve ücretleri asgari düzeyden gösteriliyorsa cezanın tutarı 600.000 TL olacaktır.

Sosyal güvenlik mevzuatında uzlaşma müessesesi olmadığından işveren bu cezanın tamamını ödemek zorundadır. Aksi halde banka hesaplarına blokaj konulacak olup çalışanlarının maaşını dahi ödeyemeyecektir.

Ayrıca, eksik bordro düzenlenmesi ise evrakta sahtecilik olarak değerlendirileceğinden İşverenleri hapis cezası tehlikesinin beklediğini de ayrıca hatırlatmak istiyorum.

b) İşverenin Evinde Çalışan Hizmetlilerin Durumu

Birçok işletme sahibi evinde hizmetli çalıştırmaktadır. Buradaki sorun bunların sigortalı olmadıklarıdır. Oysa 5510 sayılı kanuna göre sigortalı sayılanlar arasında ev hizmetlerinde sürekli ve ücretli olarak çalışanlarda sayılmıştır.

Evde hizmetli çalıştırılması halinde, SGK’ya

a) Ev adresinden İşyeri Bildirgesinin verilmesi,


b) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve e-bildirge için şifre alınması,


c) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.

2013 yılından itibaren SGK nın denetimleri arasında evlerde çalışan hizmetlilerin de kapsam alanına alınacağı aldığımız duyumlarımız arasında yer almaktadır. Ayrıca, evde çalışan hizmetlinin evde çalıştıran kişinin iş yerinde sigortalı olarak gösterilmesi de büyük bir tehlikedir. Zira, SGK ve İşKanununa göre çalışanlar çalıştıkları yerde sigortalı sayılırlar. Evde çalışan hizmetlinin bir işkazası durumunda o adresten sigortalı olmadığı için sigortasız çalıştırılıyor gibi işlem yapılacağını önemle hatırlatmak isterim.

c) Hatır İcabı İş Yerinde Sigortalı Gösterilen Ancak O İşyerinde Çalışmayanları Bekleyen Büyük Tehlike !!!

Bir çok işletme sahibinin eşleri, çocukları ve bazı yakın tanıdıkları o iş yerinde çalışmadıkları  halde çalışıyormuş gibi sigortalı gösterilmektedir. 2013 yılından itibaren SGK’nın ani denetimlerinin önemli bir ayağını da bu durum oluşturacaktır.

Örneğin İşletme sahibi Mehmet bey’in eşi Ayşe hanım öteden beri kocasının iş yerinde fiilen çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi sigortalı gösterilmektedir. Ayşe Hanım’ın emekliliğine ise 1 yıl kalmıştır.

İşte bu durumun tespiti halinde sahte sigortalı gösterilen hizmetler kurum tarafından iptal edilecek ve prim iadeleri yapılmayacaktır. Ayşe hanım tam emekliliğe hazırlanırken bir günlük dahi emekli maaşını alamama tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

Çünkü bir kişinin sigortalı sayılmasındaki temel unsur;

     -          Çalışmanın hizmet sözleşmesine dayanması,

     -          İşverene ait iş yerinde fiilen çalışmak ve son olarak 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinde yer alan sigortalı sayılanlar kısmında tanımlı olması gerekmektedir.

Bu üç koşulun AYNI ANDA sağlanması gerekir ki kişi sigortalı olarak kabul görsün.

Burada sadece Ayşe hanım değil, onu sahte çalıştıran Mehmet bey için de kötü günler başlayacaktır. Çünkü kurum tarafından böyle bir durumun tespiti halinde Mehmet bey hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca gerçekte ödenmeyen maaşların gider yazılması sebebiyle, maaş bordrosu da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olmaktadır. Vergi Usul Kanunu 359’uncu maddesine göre ağır cezası (hapis) bulunmaktadır.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM