YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comYıl Sonu Hangi Şirketlerin UFRS/TFRS Uygulayacakları Belli Oldu !

 

Tarih: 16.11.2012

Kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumunun 14/11/2012 tarihli toplantısında alınan karar aynen aşağıdaki gibidir;

Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulama kapsamına ilişkin olarak Kurulumuzun 14/11/2012 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 660 sayılı KHK’nın 9 uncu ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca 1/1/2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında;

1) 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacakların ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin (münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasına, 

 2) Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına, karar verilmiştir.

Karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderilmiştir.


Buna Göre 01.01.2013 tarihinden itibaren mali tablolarını UFRS’ye uygun hale getirmek zorunda olan şirketler aşağıdaki gibidirler
;

1. 660 KHK’ye göre kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar. Bunlar; Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşları,

2. Bağımsız denetime tabi olan işletmeler; Bunların hangi şirketler olduğu daha sonra kurulca belirlenecektir.

3. Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,

4. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,

5. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri,

Görüldüğü üzere söz konusu kararla birlikte 4 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen KOBİ’ler için şimdilik herhangi bir uygulama söz konusu olmayacaktır. Ayrıca KOBİ haricindeki büyük ölçekli işletmeler de (cirosu veya aktif büyüklüklerinden herhangi biri 40 milyonu geçen) ŞİMDİLİK TFRS uygulaması dışındadırlar. Ancak, Kurulun 2015 tarihine kadar KOBİ’lerin orta büyüklükteki işletmeleri de dahil olmak üzere TFRS uygulamasını genişletme planları mevcuttur.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM