YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comÖzel Usulsüzlük Cezalarında Geçici Bir Süreliğine 2 Kez Üst Üste %50 İndirim Var

Değerli okurlar, başlığı okuyunca özel usulsüzlük cezası salınan mükelleflerin bunu dikkate alacaklarını düşünüyorum. Çünkü hem mevcut 213 sayılı VUK ve hem de 9 Haziran tarihinde yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile geçici bir süreliğine böyle bir fırsat doğmuş oldu.

İLK %50’LİK İNDİRİM VERGİ USUL KANUNUNDAN

Öncelikle VUK 376 yı hatırlayalım. Mükellef veya vergi sorumlusu;

1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,

2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75'ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25'i,

indirilir.

İLK %50’LİK İKİNCİ İNDİRİM 7326 SAYILI KANUNUNDAN

213 sayılı Kanun uyarınca indirim talebinde bulunan ancak, 7326 sayılı Kanunun yayımı itibariyle dava açma süresi geçmiş ancak ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınabilecektir. Tebliğdeki örneğe bakacak olursak;

Örneğin; 19/03/2021 tarihi itibariyle kendisine 9.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve vergi ceza ihbarnamesi 20/04/2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef söz konusu vergi cezası için 213 sayılı Kanunun 376. Maddesi hükmünden yararlanmak üzere dava açma süresinin son günü olan 20/05/2021 tarihinde vergi dairesine müracaat etmiştir. Vergi dairesince VUK 376.maddesi kapsamında cezanın yarısı indirilerek 4.500 TL özel usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilmiş ve mükellefe 20/06/2021 tarihinde ödemesi gerektiği belirtilmiştir.

Kanunun yayımı itibariyle ödeme süresi henüz geçmemiş olan nu alacağa ilişkin Kanundan yararlanmak üzere mükellef yeniden başvurmuş ve 7326 sayılı Kanun hükümlerine göre %50 oranında indirilerek tahsil edilmiştir. Söz konusu cezasının %50’sine isabet eden (4.500x0,50=)2.250 TL’nin tahsilinden cezanın süresinde ödenmesi koşuluyla vazgeçilmiştir.

SONUÇ

Görüldüğü üzere 9.000 TL’lik bir özel usulsüzlük cezasının önce VUK 376’dan yararlanmak suretiyle %50’sinin tahsilinden vazgeçilmiş ve daha sonra 7326 sayılı Kanundan yararlanmak suretiyle de kalan tutarın %50’sinin tahsilinden vazgeçilmiştir. Ancak burada en önemli şeyi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Söz konusu borcun, Kanunun yayımı itibariyle ödeme süresi henüz geçmemiş olması gerekmektedir. Aksi halde sadece VUK 376.madde hükmünden yararlanılabilecektir.

24.06.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM