YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comDövizli İhracat Faturasının TL'ye Çevrileceği Tarih

Değerli okurlar, İhracat yapan şirketlerde ihraç edilen malların muhasebeleştirilmesinde hala ihracata yönelik fatura tarihinin baz alındığını görebilmekteyiz. Bu kadar basit bir konuda dahi bu hataların yapılmasına devam edilmesi nedeniyle konuyu bir kez daha herkesin anlayacağı şekilde çok basit bir örnek ile detaylandırma gereği duyduk.

Bilindiği üzere ihracat bedeli dövizin, faturanın düzenlendiği tarihteki değil malın fiilen yurt dışı edildiği tarihteki Merkez Bankası Döviz Alış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek, malların fiilen ihraç edildiği dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekir.

İhracat yönetmeliği'nin 4 / f  Maddesinde fiili ihracat;

"İhraç konusu malın Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesi, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve diğer eşya yüklemenin tamamlanması veyahut Gümrük Mevzuatınca Fiili İhracat olarak kabul edilen sair çıkışlar"  olarak tanımlanmıştır.

İhracat yönetmeliğine göre fiili ihracat tarihi yüklemenin bittiği tarihtir. İhracat yönetmeliğinde yapılan fiili ihracat tanımı , KDV Kanunu  ihracat tarihi uygulaması açısından geçersizdir.  Çünkü bu tarihte henüz mallar yurt dışı edilmemiş, bir dış ülkeye vasıl olmamıştır. Aynı durum, intaç tarihi içinde geçerlidir.

Öte yandan ihracat istisnasının beyanında ihracat bedeli olarak FOB bedelin esas alınması gerekir. Ancak ihracata konu malların C-F ( CoastandFreight) şeklinde satılması halinde, FOB değer ile bunların navlun bedelinin ihracat faturasında ayrı ayrı gösterilmek suretiyle bunların toplamının ihracat bedeli olarak kabul edilmesi ve KDV ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda KDV beyannamesinde ihracat istisnası olarak CF bedeli gösterilecektir.

Uygulama: Barış Ltd.Şti 30 Mart 2021 tarihinde yurt dışına göndereceği mallar için 100.000 Dolar bedelli fatura düzenlemiş ve aynı tarihte TL’ye çevirerek kayıtlarına intikal ettirmiştir. Malların gümrük çıkış beyannamesinde intaç tarihi olarak 02 Nisan 2021 tarihi yer almaktadır.

30 Mart 2021: 1 Dolar = 7,00 TL

02 Nisan 2021: 1 Dolar = 8,00 TL

Yapılan hata: Yukarıda da değinmiş olduğumuz üzere bazı işletmeler maalesef intaç tarihini değil faturanın düzenlendiği tarihi kayıtlarına baz almaktadır. Yine bunu yaparken de faturanın düzenlendiği tarihteki döviz kurunu dikkate almaktadırlar.

100.000 x 7,00 = 700.000

Barış Ltd.Şti.  firmasının kaydı;

-----------------------------------30.03.2021----------------------------------

120 ALICILAR   700.000

                            601 YURT DIŞI SATIŞLAR          700.000

-----------------------------------------------------------------------------------

Doğru Uygulama: Burada önemli olan faturanın düzenlendiği tarih değildir. Bir başka deyişle ihracat işlemlerinde faturanın düzenlendiği tarihin hiçbir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan intaç tarihidir. İntaç tarihi ise https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulama/ adresinden rahatlıkla öğrenilebilir.

100.000 x 8,00 = 800.000 TL

Barış Ltd.Şti.  firmasının kaydı;

--------------------------------------02.04.2021---------------------------------

120 ALICILAR   800.000

                            601 YURT DIŞI SATIŞLAR          800.000

--------------------------------------------------------------------------------------

23.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM