YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİşçilik Faturalarında Önemli Hatırlatma

Değerli okurlar, bilindiği üzere işçilik hizmeti kullandırma bedeli açıklamalı faturalarda yüzde 90 tevkifat oranı uygulanmaktadır. Ancak burada önemli bir konu da, grup şirketlerinin birbirlerine düzenledikleri işçilik hizmeti kullandırma faturalarında matrahın nasıl hesap edileceğidir. Bir başka deyişle fatura bedelini teşkil eden tutarın nasıl hesaplanacağıdır. Uygulamada en çok yapılan hata işte bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Tevkifat uygulaması kapsamına giren işgücü temin hizmetleri, mal veya hizmet üretimine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan işgücünün, hizmet akdi ile işletmeye bağlı hizmet erbabı çalıştırılmak yerine, alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş ve organizasyonlardan satın alınması şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Bu tür hizmetler, alt işverenlerden temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

Örneğin maaşı 1.000 TL olan bir işçi için düzenlenen faturada matrahın genelde 1.000 TL olduğunu görmekteyiz. Çok yaygın bir şekilde yapılan bu hatanın ileride eleştiri konusu olabileceğini hayırlatmak isterim.

Zira bir işçinin işçilik bedeli bir diğer firmaya yansıtılırken öncelikle brüt ücret + sgk işveren payı+sgk işsizlik işveren payı dikkate alınmak zorundadır. Ayrıca söz konusu tutara da ortalama yüzde 5 lik bir kar oranı koyularak hesaplamanın yapılması yeterli olacaktır.

Örnek: ABC Ltd.Şti kendi bünyesinde bordrolu olarak çalışan bilgisayar işlemcisini grubun diğer firmasında kullandırmaktadır. Söz konusu bilgisayar işlemcisinin ücretine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Brüt Ücret:                               5.000 TL

SGK İşveren Payı:                    1.000 TL

SGK İşsizlik İşveren:              100 TL

Toplam:                                  6.100 TL

Yüzde 5 Kar Oranı: 6.100 x 0,05 = 305 TL

KDV Matrahı:        6.100 + 305 = 6.405 TL

%18 KDV                      : 1.152 TL

%90 Tevkifat                 : 1.039 TL

%10 Beyan Edilecek      :113 TL

Toplam Tahsil Edilen   :   6.518 TL

-----------------------------------------------/------------------------------------

120 ALICILAR 6.518

                                       602 DİĞER GELİRLER        6.405

                                       391 HESAPLANAN KDV     113

İşçilik yansıtma bedeli

--------------------------------------------------------------------------------------

Sonuç olarak, özellikle grup şirketlerinin birbirlerine düzenledikleri işçilik hizmeti faturalarında brüt ücretin üzerine ortalama bir kar marjının da eklenerek söz konusu faturaların düzenlenmesini öneriyoruz.

27.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM