YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSerbest Bölgeye Yapılan Hizmet İhracatı

Değerli okurlar, bilindiği üzere serbest bölgelerde bulunan müşterilere bu bölgelerde verilen hizmetler, hizmet ihracatı kapsamında KDV istisnasından yararlanamaz. Ancak 3065 sayılı KDV Kanununun 12. Maddesinde; serbest bölgedeki müşterilere verilen fason hizmetlerin KDV istisnasından yararlanacağı özel düzenlemeye bağlanmıştır. Bunun dışında serbest bölgeye Türkiye’den verilen hizmetlerin KDV istisnasından yararlanması mümkün değildir.

Serbest Bölgeler ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında kaldıklarından bölge içinde yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’ye tabi değildir. İşte burada en çok yapılan hata söz konusu hizmetin bölge içinde yapılması ile bölge dışından gelip bölge içine yapılması arasındaki farkın bazı durumlarda göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin 4-ı fıkrasına göre Serbest Bölgelerde verilen hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır.

Buna göre, Serbest Bölge Müdürlüğünden alınan “Giriş İzin Belgesi” ne dayanılarak serbest bölgede faaliyette bulunan firmalara serbest bölge içerisinde verilen danışmanlık, müşavirlik, avukatlık v.b hizmetleri için KDV söz konusu değildir. Verilen hizmetlerden dolayı yüklenilen KDV’nin ise indirim konusu yapılması mümkün olmayıp, Katma Değer Vergisi Kanunun 30/a maddesi gereğince olayın özelliğine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Ancak, Serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin vergi daireleri veya sosyal sigortalar kurumu ile ilgili işlemlerin yapılması veya ortaya çıkan hukuki ihtilaflar nedeniyle açılan davaların takibi için serbest bölgeye serbest bölge dışından gelipte verilen danışmanlık, müşavirlik veya avukatlık hizmetleri katma değer vergisinin konusuna girmekte olup bu tür hizmetler istisna kapsamı dışındadır. Serbest bölge dışında verilen bu tür hizmetler için düzenlenen Serbest Meslek Makbuzunda gösterilen KDV’nin genel esaslara göre beyan edilmesi gerekmektedir

Örnek: Bay Z serbest bölgede faaliyet gösteren mükellefi A firmasına vermiş olduğu hizmet karşılığında 1.000 TL KDV hariç fatura düzenlemiştir.

Matrah: 1.000 TL

KDV:     180 TL

Toplam: 1.180

A firmasının kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

---------------------------------------/-------------------------------------

770 GENEL ÖN. GİD.  1.180

320 SATICILAR                                    1.180

-----------------------------------------------------------------------------

05.11.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM