YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comÜretim Artıklarının İşletme Bünyesinde Kullanılmasının Vergisel Sonuçları Var Mıdır?

Değerli okurlar, uzunca bir süre önce bu konuyla ilgili yazdığım bir yazıya bazı eleştiriler gelmişti. Üretim artıklarının işletmenin bünyesinde kullanılması konusunda yakın bir zamanda özelge verilmiş ve bu özelge de zamanında yazmış olduğum yazıyı destekler nitelikte çıkmıştır.[1]

Konuyu bir örnek yardımıyla tekrar hatırlayalım. (A) Şirketi, Ormancılık faaliyeti ile iştigal etmektedir. Üretim sırasında ortaya çıkan talaş artıklarını ve benzerlerini bir diğer faaliyet konusuyla ilgili olmak üzere kömürle karıştırıp buhar makinelerinin çalışmasında kullanmaktadır. Konuyu hem kurumlar hem KDV hem de VUK çerçevesinde değerlendirecek olursak;

Şirketin burada esas üretim konusu, imalat artığı üretmek olmadığından ve İmalat sırasında ortaya çıkan imalat artıkları satışa konu olsalar dahi, işletmenin amacı bu fire ve atıkları imal etmek olmadığından, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında bunlara ayrıca bir maliyet izafe edilmemektedir. Burada önemli bir husus ise bu artıkların işletme bünyesinde kullanılmasıdır. Şirket bu kullanımdan dolayı bir kazanç elde etmediğinden yada bir başka deyişle, kazanç doğuran herhangi bir işlem söz konusu olmadığından kurum kazancına dahil edilecek bir gelirden de söz edilmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte konuyu KDV açısından ele alacak olursak. 3065 sy.KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi bulunduğu hükmü yer almaktadır.

Söz konusu imalat artıklarının işletme bünyesinde kullanılması ne bir hizmet ifası ne de bir teslimdir. Dolayısıyla işlem KDV’nin konusuna girmemektedir.

Diğer taraftan yukarıda da değindiğimiz üzere söz konusu imalat artıklarına bir maliyet izafe edilemez. Bu durum, KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/C-2.2. İmalat Artıklarının Tesliminde KDV Uygulaması" başlıklı bölümünde ele alınmıştır.

Bunlara bir maliyet izafe edilemeyeceğinden dolayı bunlar için bir yüklenilen KDV de söz konusu olmayacağı için KDV Beyannamesinde ilave KDV bölümünde de göstermeye gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, söz konusu imalat artıklarının işletme bünyesinde kullanılması, satışa konu edilmemesi nedeniyle şirketin kendi adına fatura düzenlemesine de gerek bulunmamaktadır.


[1] Malatya Vergi Dairesi Başkanlığının 17/08/2020 tarih ve 37538499-125.06[6-2016-1]-19599 sayılı zelgesi.

04.11.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM