YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comYurt Dışından Alınan Hizmetlerde KDV Sorunu

Değerli okurlar, yurt dışından alınan hizmetlerin en tipik örneği Türkiye’de mukim şirkete yurt dışında müşteri bulma işidir. Özellikle ihracatçı firmalar satış ve pazarlama ağlarını genişletmek için yurt dışından hizmet satın alabilmektedirler.

İhracatçı bir firmaya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişi tarafından verilen yurt dışında müşteri bulma hizmeti verilmesi durumunda düzenlenen faturaya sorumlu sıfatıyla KDV uygulanacak mıdır?

HİZMETTEN YURT DIŞINDA YARARLANMA ŞARTI YANLIŞ ANLAŞILIYOR

Bilindiği üzere 3065 sy. KDV Kanununun 6/b maddesine göre, hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye'de yapılmış sayılması için, hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılması gerekmektedir.

Yani bir teslim veya hizmetin KDV’nin konusuna girmesi için teslim veya hizmetin Türkiye'de yapılması veya teslim veya hizmetten Türkiye'de faydalanılması gerekmektedir.

Ancak bazı durumlarda, hizmet yurt dışında müşteri bulma hizmeti dahi olsa şirketin merkezi Türkiye’de olduğundan ve bu işlemden dolayı Türkiye’de fayda sağlanıldığından dolayı hizmetten yararlanma da Türkiye’de gerçekleşmiştir şeklinde bir yanlış algı söz konusudur. Hizmetten yararlanma demek merkezi Türkiye’de olan bir şirketin bu hizmetten dolayı Türkiye’de kazanç sağlaması demek değildir.

HİZMETTEN YURT DIŞINDA YARARLANMA NE DEMEK?

Bu sorunun cevabı aslında çok basit. 3065 sy. Kanunun 6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının hizmetten Türkiye’de faydalanıldığı anlamına geldiği açıkça belirtilmiştir. Yani hizmetten Türkiye’de yararlanmak için işlemin yurt içinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

YURT DIŞINDA VERİLEN YURT DIŞINDA MÜŞTERİ BULMA HİZMETİ KDV’NİN KONUSUNA GİRMEMEKTEDİR

60 No.lu KDV Sirkülerinin "1.1.1. Yurt dışındaki İşlemler" bölümünde; KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurt dışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurt dışında yararlanılan hizmetler KDV'nin konusuna girmemektedir. Türkiye'de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir.

Buna göre, Türkiye'deki bir mükellefin;

-Yurt dışındaki bir firmanın doğrudan yurt dışındaki başka bir firmaya (mallar Türkiye'ye gelmeksizin) yapacağı teslimlere ilişkin olarak verdiği aracılık hizmeti,

-Yurt dışındaki bir firmanın mallarının, yine yurt dışındaki bir başka firmaya pazarlanmasına yönelik olarak yurt dışında verdiği satış komisyonculuğu hizmeti,

Türkiye'de ifa edilmediğinden veya bu hizmetlerden Türkiye'de faydalanılmadığından KDV'nin konusuna girmemektedir.

Sonuç itibariyle, yurt dışındaki gerçek veya tüzel bir kişiden alınan yurt dışında müşteri bulma hizmeti her ne kadar Türkiye’de kazanç sağlamamıza neden olsa da 3065 sy.Kanunun 6/b maddesi gereğince işlem yurt dışında gerçekleştiğinden dolayı hizmetten yararlanma da yurt dışında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu hizmet KDV’nin konusuna girmemektedir.

Örnek: Almanya’da yerleşik Gerard GMBH şirketi, Türkiye’de mukim ABC A.Ş.’ye Fransa’da müşteri bulmuş ve bu hizmeti karşılığında 1.000 Euro hizmet faturası düzenlemiştir.

1 Euro=8 TL

--------------------------------------------------------/------------------------------------------

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri              8.000

                                                                            320 Satıcılar      8.000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

27.08.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM