YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİthalat Muhasebesinde Sıkça Yapılan Muhasebe Hataları

Değerli okurlar, bilindiği üzere şirketler tarafından yapılan ithalatta mal gümrüğe geldiğinde bu mala istinaden çeşitli vergiler ödenmektedir. Gümrük vergisi bunlardan biridir. Ayrıca, yurt dışına sipariş verildiğinde banka masrafı yapılmaktadır. Bununla beraber poliçe gideri, navlun gideri, KKDF gideri yapılmaktadır.

Yukarıda saydığımız bu ve benzeri her türlü ödemeler ithal edilen malın maliyetini doğrudan etkileyen unsurlar olmasına rağmen bazen bu giderlerin bir kısmı banka giderleri, bir kısmı 770 hesabın altında vergi resim ve harçlar hesabına intikal ettirilebilmektedir.

Konu ile ilgili en çok yapılan hatalar yukarıda bahsetmiş olduğumuz tarzdaki hatalardır.

Örnek: ABC A.Ş. yurt dışından yapacağı ithalatla ilgili aşağıdaki ödemeleri yapmıştır.

a) İthal edilecek mal için 50.000 TL avans gönderilmiştir.

b) 1.000 TL tutarında banka komisyon masrafı yapılmıştır.

c) 500 TL olan poliçe bedeli kredili olarak kaydedilmiştir.

d)  Poliçe bedeli daha sonra ilgili firmaya ödenmiştir.

e) 400 TL navlun bedeli nakit ödenmiştir.

f) 500 TL KKDF primi banka hesabından ödenmiştir.

g) 300 TL gümrük müşavirliği kasadan ödenmiştir.

En çok yapılan hata: Şirketler tarafından yapılan bu çeşit masrafların bir kısmı 700’lü gider hesaplarında izlenmektedir. Oysa mal gümrüğe gelene kadar yapılan her türlü masraf bilinmelidir ki malın maliyetinin bir unsurudur.

---------------------------------------------/----------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 50.000

                                               102 BANKALAR 50.000

Yurt dışı avans gönderilmesi

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/----------------------------------------------

653 KOMİSYON GİD. 1.000

                                               100 KASA  1.000

Banka komisyon masraf kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/----------------------------------------------

770 GENEL YÖN.GİD. 500

                                               320 SATICILAR  500

Kredili poliçe bedeli kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/------------------------------------------------

320 SATICILAR  500

                                               100 KASA 500

Kredili poliçe bedeli ödeme kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/------------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 400

                                               100 KASA  400

Navlun bedeli kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/------------------------------------------------

770 GEN.YÖN.GİD. 500

-Vergi resim ve harçlar

                                               102 BANKALAR  500

KKDF primi bedeli kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/------------------------------------------------

770 GEN.YÖN.GİD. 300

                                               100 KASA  300

Gümrük müşavirliği bedeli kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------
Görüldüğü gibi yukarıdaki işlemlerde sadece navlun bedeli kayıtlara malın maliyetine ilave edilerek işlenmiştir. Diğer kayıtların hemen hepsi ya yönetim giderlerine yada komisyon giderlerine kaydedilmiştir. İhracat yapan şirketlerde maalesef bu tarzda hatalara rastlayabilmekteyiz. Oysa, mal gümrüğe gelene kadar ve gümrükten geçene kadar yapılan tüm masraflar malın maliyetinin bir unsurudur. Dolayısıyla gümrükten geçene kadar yapılan tüm masraflar malın maliyetiyle ilişkilendirilmelidir.

Doğru uygulama:

---------------------------------------------/----------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 50.000

                                               102 BANKALAR 50.000

Yurt dışı avans gönderilmesi

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/----------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 1.000

                                               100 KASA  1.000

Banka komisyon masraf kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/----------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 500

                                               320 SATICILAR  500

Kredili poliçe bedeli kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/------------------------------------------------

320 SATICILAR  500

                                               100 KASA 500

Kredili poliçe bedeli ödeme kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/------------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 400

                                               100 KASA  400

Navlun bedeli kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/------------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 500

                                               102 BANKALAR  500

KKDF primi bedeli kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------/------------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 300

                                               100 KASA  300

Gümrük müşavirliği bedeli kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

159 nolu hesapta biriken tutar toplamı 52.700 TL olmuştur. Şirketin malın gümrükten geçmesi sonrası yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.

---------------------------------------------/------------------------------------------------

153 TİCARİ MALLAR   52.700

                                               159 VERİLEN SİP.AVANS. 52.700

Gümrükten geçen malın stoklar hesabına alınması

----------------------------------------------------------------------------------------------

16.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM