YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMeslek İçin Yeni ve Önemli Bir Gelişme!

Değerli okurlar, bilindiği üzere 18.04.2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 60 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı idari yapılanmasında bazı değişiklikler yapılmıştır. Kanaatimizce bunlardan en önemlisi, Mükellef Hakları Kurulunun oluşturulmasıdır.

Mükellef Hakları Kurulu Ombudsman Gibi İşleyecek

Buna göre Kurul, mükellef haklarının korunmasına yönelik temel ilke ve kuralları belirlemek, bu ilke ve kuralların benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak, mükellef haklarına yönelik başvuruları değerlendirmek ve Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur.

Mükellef hakları kurulunun en önemli işlevi, vergi incelemelerinde mükellef haklarının ihlalini düşünen mükelleflerin, yargı aşamasına hiç başvurmadan bu kurul aracılığı ile sorunlarının çözülmesine imkân sağlamaktır.

Aslında bu kurul arabuluculuk müessesesi gibi işleyecektir. Yani, konu yargıya intikal etmeksizin mükellef ve idarenin ortak bir payda da anlaşması sağlanacaktır. Bu açıdan bakıldığında bu gelişme mesleğimiz için oldukça önemlidir. Vergi davalarının açılmasının önüne geçilmesi ve sorunların eskiye oranla hızla çözülecek olması, bu sorunları sırtlayan biz meslektaşların da yükünü oldukça azaltacaktır.

Mükelleflerin Vergi İncelemesindeki Hakları Nelerdir?

Mükelleflerin vergi incelemesindeki hakları aşağıdaki gibidir;

1. Vergi İnceleme Elemanının Kimliğini Görme Hakkı

2. İnceleme Konusunu ve Kapsamını Öğrenme Hakkı

3. İncelemenin Mükellefin İşyerinde Yapılmasını İsteme Hakkı

4. Zorunlu Sebepler Nedeniyle İncelemenin Dairede Yapılmasını İsteme Hakkı

5. Defter ve Belgelerini İbraz Etmek İçin Ek Süre İsteme Hakkı

6. Vergi İnceleme Raporlarının Mevzuata Uygun Olmasını İsteme Hakkı

7. İşyerinde Yapılan İncelemelerde Resmi Mesai Saatleri Dışında İnceleme Yapılmamasını İsteme

Hakkı

8. İncelemenin İşyerinin Faaliyetini Engellememesini İsteme Hakkı

9. İncelemenin Her Safhasında Bilgi Alabilme Hakkı

10. İhtiyati Haciz Sebebine İtiraz Edebilme Hakkı

11. Fiili Envanterin Yapılmasının Gerektirdiği Giderlerin Kendisine Ödenmesini İsteme Hakkı

12. El Konulmuş Defter ve Vesikalardan Faydalanma Hakkı

13. Arama Kararının Gösterilmesini İsteme Hakkı

14. Hakkında Yapılan İhbarın Doğru Çıkmaması Sonucunda Muhbirin Adını İsteme Hakkı

15. Süresi Gelen Beyannamelerini Verebilmek İçin Muhafaza Altındaki Defter ve Belgelerini

İsteme Hakkı

16. İnceleme Sırasında Müşavir ve/veya Avukat Bulundurma Hakkı

17. İncelemenin Kanunda Belirtilen Sürelerde Bitirilmesini İsteme Hakkı

18. Vergi İnceleme Tutanaklarına İtiraz ve Görüşlerinin Yazılmasını İsteme Hakkı

19. Kayıtların İşlenmesi İçin Ek Süre İsteme Hakkı

20. Kayıtlarını Yeniden Tasdik Ettireceği Bir Deftere veya İade Edilen Defterine İşleme Hakkı

21. Vergi İncelemesinin Bittiğine İlişkin Resmi Bir Yazıyı İsteme Hakkı

22. Vergi Mahremiyetine Uyulmasını İsteme Hakkı

23. Tutanaktan Bir Nüsha Alma Hakkı

24. Mükellefin Rapor Değerlendirme Komisyonunca Dinlenmesi

25. Uzlaşma Hakkı

26. Dava Açma Hakkı

Sonuç itibariyle, mükellefler yukarıda kendilerine tanınan haklardan birinin ihlal edildiğini düşündüğü takdirde, yargı yoluna başvurmaksızın Mükellef Hakları Kuruluna başvurmak suretiyle idare ile anlaşma yoluna gidebileceklerdir.

29.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM