YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKısa Çalışma ve Bordro Örneği

Değerli olurlar, bu hafta kısa çalışma ödeneği kapsamında ücret bordrosunun nasıl hazırlanması gerektiği konusuna değineceğim.

1- MEVZUAT

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2.maddesinde “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.”  hükmü yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanununun 40.maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

Kısa çalışma başvurusunda bulunan işverenlerin uygunluk tespiti Müfettişlerce yapıldıktan sonra, İŞKUR kısa çalışmanın başladığı tarihi takip eden günden itibaren başlayarak 90 günlük sürenin ilk yedi günlük süresini yarım ücret ödenen dönem olarak kabul etmektedir. Haliyle kısa çalışma ödeneği de yedi günlük süreyi takip eden günden itibaren, yani en fazla 83 günlük süre boyunca verilmektedir.

2- UYGULAMALI ÖRNEK

İşveren 23.03.2020 tarihi itibarıyla kısa çalışmaya müracaat etmiştir.  İŞKUR tarafından kısa çalışma başlangıç tarihi olarak talep tarihini takip eden günden kısa çalışma süresi başlatılmaktadır. Bu nedenle işveren öncelikle 01-23 Mart/2020 tarihleri arası için çalışanlarına normal ücret tahakkuku yapacaktır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri gereğince 24-30 Mart/2020 tarihleri arasındaki 7 günlük süre için işveren tarafından yarım ücret hesaplanacaktır. Geriye kalan 31.03.2020 tarihi için herhangi bir ücret tahakkuku yapılmayacaktır.

İşveren, 23.03.2020 tarihi itibarıyla kısa çalışmaya geçmiş olsa da, İŞKUR tarafından 24-30 Mart/2020 tarihleri arası yarım ücret ödenen dönem kabul edilmektedir. Bu durumda İşveren   öncelikle 01-30 Mart/2020 tarihleri arası için normal ücret tahakkuku yapacaktır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri gereğince 24-30 Mart tarihleri arasındaki 7 günlük süre için işveren tarafından yarım ücret hesaplanacak, 31.03.2020 tarihine ilişkin ödeme İŞKUR tarafından yapılacağından 31.03.2020 tarihi için işveren tarafından herhangi bir ücret tahakkuku söz konusu olmayacaktır. Bu bilgilere göre asgari ücret alan bir çalışanın ücret bordrosu ve aylık bildirgesi aşağıdaki gibi olacaktır

3- ÜCRET BORDROLARI

a-Mart/2020 Ücret Bordrosu

Asgari ücretli işçinin günlük brüt ücreti 98,10 TL olduğundan;

-  01-23 Mart/2020 tarihleri arası için ücret tahakkuku (98,10* 23 =) 2.256,3- TL

-  24-30 Mart/2020 tarihleri arası yarım ücret tahakkuku [(98,10 / 2) *7 =] 343,35.-TL olarak hesap edilecektir.

-  Mart  ayına ait ücret ve prim ödemeleri sigorta gün sayısı 30 gün belirtildiğinden 1 gün içinde eksik gün bildirimi yapılamamaktadır ve bu nedenle de  İŞKUR tarafından 31 mart günü için ödeme yapılmamaktadır. 

Ayrıca yarım ücret ödemelerinde SGK işçi hissesine tekabül eden %14 ve %1 İşci payı matrahı asgari ücretten az olamayacağından yarım ücret olarak ödenen kısma ilişkin tutar   işverence karşılanması gerekecektir.

Personel programlarında yarım ücret ödemesi yapılmasında fiili olarak zorluklarla karşılaşıldığından şirketlerin yönetim kurulunda alacakları kararda aşağıdaki şekilde karar almaları durumunda bu yedi günlük süre içerisinde  tam ücret ödeyerek problemleri aşmaları tarafımızca önerilir.

“ İş kanununu 40. maddesine istinaden zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenmesine. Ancak şirket çalışanlarının mağdur edilmemesi amacı ile bu süre için tam olarak ödenmesine karar verilmiştir.”

b-Nisan/2020 Ücret Bordrosu

Nisan/2020 ayının tamamına ait ücret ve prim ödemeleri İŞKUR tarafından yapılacağından işveren tarafından herhangi bir ücret tahakkuku ve ödeme yapılmayacaktır.

c-Mayıs/2020 Ücret Bordrosu

Mayıs/2020 ayının tamamına ait ücret ve prim ödemeleri İŞKUR tarafından yapılacağından işveren tarafından herhangi bir ücret tahakkuku ve ödeme yapılmayacaktır.

d-Haziran/2020 Ücret Bordrosu

Haziran/2020 ayı için 1-22 tarihleri arası ücret ve prim ödemeleri İŞKUR tarafından yapılacağından işveren tarafından herhangi ücret tahakkuku ve ödeme yapılmayacaktır.

-  23-30 Haziran/2020 tarihleri arası için ücret tahakkuku (98,10* 8 =) 784,80-TL ücret tahakkuku ve ödeme yapılacaktır.

4- AYLIK PRİM VE HİZMET BİLDİRGELERİ

Kısa çalışma ödeneği esnasında, iş yerine fiili olarak gelip çalışanların, bu çalışmaları sonucu elde ettikleri kazançlar için aylık prim ve hizmet belgesi normal olarak verilir. Kısa çalışma karşılığı ödenek alınan günler için de SGK’ya herhangi bir gün ve kazanç bildirilmez. Kısa çalışma ödeneğine başvurduktan sonra hazırlanacak bordroda, kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak girilecektir.

a-Mart/2020 Aylık Bildirgesi

Mart/2020 Dönemi aylık bildirgesinde;

Prim gün sayısı                     : 30 gün

Ücreti                                   : 2.256,3-TL

Ücreti                                   : 343,35 TL

Eksik gün sayısı                     :  1 gün ancak sigorta gün sayısı 30 gün bildirildiğinden eksik gün bildirimi yapılamayacaktır. İŞKUR tarafından 31 mart günü için ödeme yapılmamaktadır. 

Bildirgeye eksik gün nedeni “18-Kısa çalışma ödeneği” olarak girilecektir.

b-Nisan/2020 Aylık Bildirgesi

Nisan/2020 Dönemi aylık bildirgesinde;

Prim gün sayısı                  : 0 gün

Ücreti                               : 0-TL

Prim-İkramiye                   : 0-TL

Eksik gün sayısı                 : 30 gün

Bildirgeye eksik gün nedeni “18-Kısa çalışma ödeneği” olarak girilecektir.

c-Mayıs/2020 Aylık Bildirgesi

Mayıs/2020 Dönemi aylık bildirgesinde;

Prim gün sayısı                  : 0 gün

Ücreti                                0-TL

Prim-İkramiye                   : 0-TL

Eksik gün sayısı                 : 30 gün

Bildirgeye eksik gün nedeni “18-Kısa çalışma ödeneği” olarak girilecektir

d-Haziran/2020 Aylık Bildirgesi

Haziran/2020 Dönemi aylık bildirgesinde;

Prim gün sayısı                 : 8 gün

Ücreti                               : 784,80-TL

Prim-İkramiye                  : 0-TL

Eksik gün sayısı                 : 22 gün

Bildirgeye eksik gün nedeni “18-Kısa çalışma ödeneği” olarak girilecektir

5-KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ PTT ŞUBELERİNDEN ALINACAKTIR.

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ayın 5 inde hak sahiplerinin PTT'deki hesaplarına yatırılmaktadır. İşsizlik maaşı, ayın 5’i hafta sonuna denk geliyorsa, o haftadan sonraki ilk iş günü yatırılmaktadır.

Çalışanların, kısa çalışma ödeneği ödemelerini almak için PTT şubelerine bizzat gitmeleri gerekmektedir. Hak sahipleri, nüfus cüzdanlarını veznedara göstererek maaşını çekebileceklerdir. İşsizlik maaşını PTT şubelerine gitmeden almak mümkün değildir. PTT şubeleri hafta için sabah 08.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açıktır.

……………………………….. ANONİM ŞİRKETİ/LİMİTED ŞİRKETİ

YÖNETİM/ORTAKLAR KURULU KARARI

KARAR TARİHİ / NO                                :

TİCARET SİCİL NO                                   :

TOPLANTI KONUSU                                : Şirket faaliyetlerinin “tamamen/kısmen” durdurulması

Şirketin Yönetim /Ortaklar Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

TOPLANTI KARARLARI

  1. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya sağlık örgütü tarafından 12/03/2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından corona virüsün nedeniyle pandemi ilan edilmiştir.
  2. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) şirketimiz üzerindeki etkileri dikkate alınarak, dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebepler sonucunda şirketimizin faaliyetlerinin “tamamen ve  kısmen” durdurulmasına,
  3. Şirket çalışanlarına “Kısa süreli çalışma” hakkında gerekli bilginin verilmesine ve işyerinde aşağıdaki duyuruların yapılmasına,

“Kısa Çalışma ödeneği için İşkur’a müracaat edilecektir. Bu başvurumuz İşkur tarafından değerlendirilecek ve olumlu olarak sonuçlanan kişilere, İşkur tarafından 3 ay boyunca ve yıllık brüt ücretlerinin ortalamasının %60’i kadar bağlanacaktır.

Bunun için gerekli olan şartlar ise; çalışanın 3 yıl içinde en az 450 gün SSK Priminin ödenmiş olması ve başvuru tarihiniz itibariyle 60 gündür kesintisiz olarak çalışıyor olması gerekmektedir.”

  1. 24/03/2020 tarihinden itibaren İş kanununu 40. maddesine istinaden zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenmesine. Ancak şirket çalışanlarının mağdur edilmemesi amacı ile bu süre için tam olarak ödenmesine karar verilmiştir.
  2. Şirketimiz adına 24/03/2020 tarihinden “Kısa süreli çalışma” ‘ya ilişkin olarak ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim/Müdürler Kurulu Başkanı                                       Yönetim Kurulu Üyesi /Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi /Müdür                                              Yönetim Kurulu Üyesi /Müdür

ÖNEMLİ: BU MAKALE FİRMALAR İÇİN TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLUP MEVZUATSAL BİR BAĞLAYICILIĞI YOKTUR!
07.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM