YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comAyni Bağış ve Yardımların Vergilendirilmesi

Değerli okurlar, son dönemlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan ayni yardımlarda bir artış görülmektedir. Bu vakıflara yapılan bağış ve yardımların tamamı mı yoksa bir kısmı mı ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır? Bu haftaki yazımızda buna değineceğiz.

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Kapsamında Konunun Değerlendirilmesi

14.06.1986 tarihli ve 19134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3294 sy. Kanunun amacı, fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

Yine Kanunun 7.maddesine göre, faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur.

Örneğin İstanbul’da İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bursa için Bursa İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bu vakıflara örnek teşkil etmektedir.

Söz konusu Kanunun 9. Maddesi ise muafiyetleri düzenlemektedir. Buna göre;

Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;

a) Kurumlar Vergisinden, (iktisadi işletmeler hariç),

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinden,

c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan,

d) Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıflardan tahsil edilen teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarından,

e) Her türlü döner sermaye ücretlerinden,

Muaftır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan ayni bağışların Kurumlar veya Gelir Vergisi matrahından düşülüp düşülmeyeceği 3294 sayılı Kanunda düzenlenmiştir.

Buna göre, Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir.

Görüldüğü üzere Kanunda kazancın %5’i ile ilgili herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılan bağış ve yardımların tamamı Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilecektir.

Konuyla ilgili çok yakın bir zamanda verilen özelge de aynı doğrultudadır. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 23.12.2019 tarihli özelgesi)

19.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM