YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comE-Fatura/E-Arşiv Faturada Birim Fiyatlar KDV Dahil Mi Hariç Mi Gösterilecek?

Değerli okurlar, bu hafta e-fatura veya e-arşiv kullanıcılarının düzenledikleri faturalarda birim fiyat kısmının KDV dahil mi hariç mi olarak düzenlenip düzenlenemeyeceği ele alınacaktır.

E-FATURA KAĞIT FATURA İLE TAMAMEN AYNI HUKUKİ NİTELİKLERE SAHİPTİR

e-faturanın ticari hayatımıza girmesiyle birlikte bunun sanki yeni bir tür belge olduğu algısı oluşmuştur. Oysa ki, e-fatura kağıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahiptir.

397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete'de, 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ise 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3.Genel Olarak e-Fatura" başlıklı bölümünde; e-Faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu açıkça ifade edilmiştir.

PERAKENDE SATIŞ YAPANLAR İLE HİZMET İFA EDENLER

Konu KDV Genel Uygulama Tebliğinde ele alınmış olup Tebliğin "III/C-5.3. Verginin Fatura ve Benzeri Belgelerde Gösterilme Usulü" başlıklı bölümünde;

Perakende satış yapanlar ile hizmet ifa eden KDV mükelleflerinin, işlemlerine ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV'yi ayrıca göstermeyebileceği, bu durumda bedelin vergi dahil tek tutar olarak ifade edilmiş olacağı, ancak belgede "KDV DAHİLDİR" ibareli bir şerh bulunacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre perakende veya hizmet satışında bulunanlar, düzenledikleri e-faturalarda veya e-arşiv faturalarda birim fiyatları KDV dahil olarak gösterebileceklerdir.

TOPTAN SATIŞ VEYA İMALAT İŞİ İLE UĞRAŞANLAR

Tebliğin yine aynı bölümünde toptan satış veya imalat işi ile uğraşanlara yönelik düzenlemede yapılmıştır. Buna göre, toptan satış yapan veya imalat işi ile uğraşan mükelleflerin, bu satışlarına ilişkin olarak düzenleyecekleri fatura ve benzeri belgelerde KDV'yi ayrıca göstermeye mecbur oldukları, toptan satışları yanında perakende satışları da bulunan mükelleflerin, toptan satışlarında vergiyi ayrıca gösterecekleri, perakende satışlarında ise yukarıda belirtilen esaslara göre işlem yapacakları düzenlenmiştir.

Dolayısıyla, toptan satış veya imalat işi ile iştigal eden mükelleflerin düzenleyecekleri e-arşiv veya e-faturalarda birim fiyatların KDV hariç olarak gösterilmesi gerekmektedir.

KAYNAK;

- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

- KDV Genel Uygulama Tebliği

- Karabük Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 23.08.2019 tarih ve 35831311-010.01-E.13055 sayılı özelgesi

03.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM