YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comOcak Ayı KDV Beyannamesinde Dikkat Etmeniz Gerekenler!

Değerli okurlar, bu hafta 2020 yılı itibariyle uygulamaya giren ancak KDV beyannamesini hazırlarken ilk ay olması hasebiyle birçoğumuzun gözünden kaçabilecek 2 konuya değinmek istiyorum.

1- 07.01.2020 TARİHİNDEN SONRAKİ 5.000 TL’Yİ AŞAN FATURALAR KAĞIT FATURA OLMAMALI

Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile birlikte, e-arşiv mükellefi olmayanlar, 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000 TL sınırını aşan mal veya hizmet teslimlerine ait faturaları e-arşiv olarak düzenlemek zorundadırlar. Daha sonra bu tarih 07.01.2020 tarihine uzatılmıştır.

Ancak, Ocak ayının yılın ilk ayı olması nedeniyle ve söz konusu düzenlemenin ise 07.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olması nedeniyle bazı mükelleflerin gözünden kaçmaktadır. Fatura sirkülasyonu yoğun şirketlerde bu daha çok yaşanmaktadır.

E-Arşiv Yerine Kağıt Faturayı Kayıtlara Almanın KDV Yönünden Değerlendirilmesi

3065 sayılı KDV Kanununda indirilemeyecek KDV müessesesi 30.maddede düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükümleri arasında e-arşiv fatura yerine kağıt fatura halinde KDV’nin indirilemeyeceğine yönelik bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle e-arşiv yerine yanlışlıkla kağıt fatura düzenlenmesi ve bunun da kayıtlara alınması halinde KDV’yi ilgilendiren bir düzenleme yer almadığından dolayı söz konusu kağıt faturaya ait KDV’de indirim konusu yapılabilecektir.

E-Arşiv Yerine Kağıt Faturayı Kayıtlara Almanın Cezai İşlem Yönünden Değerlendirilmesi

Konuyla ilgili düzenleme 213 sy. Vergi Usul Kanununun 353.maddesinde yepılmıştır. Buna göre, e-arşiv yerine kağıt fatura düzenlenmesi halinde 2020 yılı için her bir belge için hem alıcı hem de satıcıya 350 TL’den az olmamak üzere söz konusu belgede yer alan bedelin %10’u tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Örneğin 50.000 TL’lik bir e-arşiv fatura kağıt fatura olarak düzenlendiyse her düzenleyene hem de alıcıya ayrı ayrı (50.000x0,10=) 5.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 18.000 Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 180.000 Türk lirasını geçemez.

2- BİNEK ARAÇLARA AİT BENZİN-BAKIM VB. GİDERLERİNİN %70’İ İNDİRİM KONUSU YAPILACAK

Bilindiği üzere 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile binek araçlara ait gider ve amortismanlar da köklü değişikliklere gidilmiştir. Söz konusu değişiklik gereğince 01.01.2020 tarihinden itibaren binek araçlara ait bakım, benzin vb. giderlerin ancak %70’i gider yazılıp ve yine bu %70’e isabet eden KDV indirim konusu yapılacaktır.

Örnek: Şirket ilgili ay pazarlama personeli için 5.000 TL artı 900 TL KDV benzin gideri yapmıştır. Söz konusu araç ise 87.03 pozisyonunda binek araçtur.

Gider yazılacak tutar:                                    5.000 x 0,70 = 3.500 TL

İndirim Yapılacak KDV:                                  900 x 0,70 =  630 TL

KKEG Yapılacak Gider:                                  5.000 x 0,30 = 1.500 TL

KKEG Yapılacak KDV:                                     900 x 0,30 =   270 TL

------------------------------------------------------01.2020----------------------------------------------------------

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri                           3.500

191 İndirilecek KDV                                                                       630

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar                                 1.770

689.01 Binek araç Benzin Giderleri                                          1.500

689.02. Binek araç Gider KDV                                                    270

                                                             329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                       5.900

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SONUÇ:  Ocak ayı içerisinde yukarıda bahsetmiş olduğumuz hususlardan en az 1 tanesini gözden kaçıran firma sayısının fazla olduğuna şahit olduk. Bu nedenle KDV beyannamesinin verilmeden önce bu hususların tekrar dikkatlice kontrol edilip beyannamenin bu kontrolün ardından tahakkuk ettirilmesini öneriyoruz.

19.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM