YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBinek Araçların Gider ve Amortisman Sorunu Netleşti

Değerli okurlar, 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı ile binek araçlarla ilgili akıllarda olan birçok sorunun cevabı verilmiş oldu. Burada çok önemli gördüğümüz kısımları ele alacağız.

Tablo:1[1]

Yıl

Kira Gideri Sınırı (TL)

KDV & ÖTV Gider Yazma Sınırı (TL)

Taşıt Gideri Sınırı (%)

Amortisman Bazı Sınırı (TL)

Amortisman Bazı Sınırı (KDV & ÖTV Maliyet, TL)

2019

5.500,00

115.000,00

% 70

135.000,00

250.000,00

2020

5.500,00

140.000,00

% 70

160.000,00

300.000,00

ÖTV VE KDV’NİN GİDERLEŞTİRİLMESİ

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 160.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

Kira gideri açısından veya araçla ilgili yapılan diğer bakım giderleri açısından aracın hangi tarihte alındığının bir önemi yoktur. Araç 2019 veya 2018 yılında alınmış olsa dahi 01.01.2020 tarihinden itibaren gider kısıtına tabidir.

AMORTİSMAN GİDERLERİ

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 2020 yılı için 160.000 TL, söz konusu vergilerin tercihen maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 2020 yılı için 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Amortisman giderlerinde aracın hangi tarihte alındığının önemi büyüktür. Çünkü ilgili tebliğ taslağında aynen aşağıdaki ifade yer almaktadır.

Amortismanlara ilişkin gider kısıtlaması 7194 sayılı Kanunun yayımlandığı 7/12/2019 tarihinden itibaren iktisap edilen binek otomobillere uygulanacak olup, bu tarih ile 2019 yılı sonuna kadar iktisap edilenlerde gider olarak dikkate alınabilecek amortismana esas bedel; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirası[2], söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tâbi tutarı 250.000 Türk lirasıdır[3]. 7/12/2019 tarihinden önce iktisap edilmiş binek otomobillerde ise amortisman, değişiklik öncesi hükümlere göre gider yazılabilecektir

Görüldüğü üzere 7/12/2019 tarihinden önce iktisap edilen binek otomobiller için bir amortisman sınırı yoktur. Bir diğer deyişle, bu araçlar için 2020 yılı ve sonrası için de maliyet bedelinin tamamına kadar amortisman ayrılabilecektir.

07.12.2019-31.12.2019 ARASI ALINAN BİNEK ARAÇLAR

Eğer binek araç yukarıdaki tarihler arasında alındıysa 2019 yılı için geçerli olan 135.000 TL’lik amortisman sınırına tabidir. Eğer ÖTV ve KDV maliyete eklendiyse bu sefer 2019 için geçerli olan 250.000 TL’lik sınıra tabi olacaktır.

Aynı araç için 2020 yılında ise amortisman sınırı 160.000 TL olacaktır. Bir diğer deyişle araca 2020 yılında 160.000 TL’lik amortisman ayırma hakkımız olacaktır.

31.12.2019 SONRASI ALINAN BİNEK ARAÇLAR

Eğer binek araç yukarıdaki tarihler arasında değil de 2020 yılında alındıysa 2020 yılı için geçerli olan 160.000 TL’lik amortisman sınırına tabidir. Eğer ÖTV ve KDV maliyete eklendiyse bu sefer 2020 yılı için geçerli olan 300.000 TL’lik sınıra tabi olacaktır. Bu sınırı aşan tutarla ise kanunen kabul edilmeyen gider yazılmak suretiyle ticari kazancın tespitinde matraha ilave olacaktır.


[1] https://www.pwc.com.tr/ticari-ve-mesleki-kazanclarin-tespitinde-binek-otomobili-gider-ve-amortismanlarda-sinir

[2] Bu tutar 2020 yılında 160.000 TL olmuştur.

[3] Bu tutar 2020 yılında 300.000 TL olmuştur.

12.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM