YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comE-Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?

Değerli okurlar, bu haftaki makalemizde, son birkaç ayda adeta fırtına gibi esen e-haciz ile ilgili olmak üzere neler yapılmalı, kaç gün içinde itiraz edilmeli gibi çoğu kişiyi ilgilendiren bu tür soruların cevabını vermeye çalışacağız.

e-HACİZ İŞLEMİNİN KANUNİ DAYANAĞI

6183 sy.Kanun’un 62.maddesinde Borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur hükmü yer almaktadır.

e-HACİZ İÇİN ÖNCELİKLE TEBLİĞİN YAPILMASI GEREKLİDİR

e-haciz işleminin yapılabilmesi için öncelikle tebligat yapılması gerekmektedir Bu tebligat posta veya elektronik ortamda da yapılabilir. Nitekim 6183 sy.Kanun’un 79. Maddesinde tebligatın hem posta hem de elektronik olarak yapılabileceği açıkça belirtilmektedir. Tebligat yapılmadan e-haciz yapılamaz.

e-HACİZ NASIL KALDIRILIR?

Kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen kişi söz konusu haciz bildirisine ilişkin borcunun olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden önce borcun ödendiği veya malın tüketildiğine yönelik itirazlarını 7 gün içinde tahsil dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Diğer taraftan kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen kişi borcunu ödememiş ve ödemeye de niyetli ise ancak tek seferde ödeyecek durumu yoksa tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde vergi dairesine giderek borcunu taksitlendirebilir.

7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ GEÇMİŞSE NE OLACAK?

Kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen kişi böyle bir borcunun olmadığına yönelik itirazını 7 gün içinde yapmayı unutursa bu sefer haciz bildirisinin kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde genel mahkemelerde menfi tespit davası açmak ve haciz bildirisinin kendisine tebliğ edildiği tarih itibariyle böyle bir borcunun olmadığını ispatlamakla mükelleftir.

e-HACİZ SADECE 1 GÜNLÜKTÜR!

e-Haciz işlemi Maliye Bakanlığı’nın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Merkezi Kayıt Kuruluşu, PTT ile bütün bankaların genel müdürlükleri ile imzalanan protokol gereğince sadece 1 gün için uygulanması kararlaştırılmıştır. Oysa uygulamada bankalar buna aykırı hareket etmek suretiyle e-haciz işlemini süresiz olarak uygulamaktadırlar. Bu nedenle, ilgili bankaya itiraz etmek üzere giden kişilere bankalar tarafından red cevabı verilmekte ve vergi dairesinin bu yönde kendilerine bir yazı verilmesini istemektedirler. Bir başka deyişle, e-haciz işleminin ertesi gün kaldırıldığına yönelik bir yazı getirmeleri istenmektedir. Bu da doğal mümkün değildir.

Oysa ki, e-haciz işleminin ertesi gün de devam etmesi için, bankaya ilgili tahsil dairesi tarafından tekrar bir e-haciz bildirisi yapılması gerekmektedir. Bunu almadıkları takdirde yapılan protokol gereği e-haciz otomatik olarak kalkma zorundadır.

 

e-HACİZ ASGARİ ÜCRETE VEYA MAAŞA UYGULANABİLİR Mİ?

6183 sy.Kanun’un 71.maddesi hükmü  gereğince; Aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.

Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz.

Ancak uygulamada asgari ücretin 10’da birinden fazlasına e-haciz işleminin yapıldığı görülmektedir. Bu duruma maruz kalanların söz konusu haciz işleminin 6183 sy. Kanun’un 71.maddesine alenen aykırılık teşkil ettiğinden dolayı derhal itiraz etmeleri gerektiği hususunu önemle hatırlatırım.

22.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM