YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİadesi Gereken Kurumlar Vergisi Neden Zaman Aşımına Tabi Değildir !

Değerli okurlar, başlığı okuyunca çoğunuzun şaşırdığını düşünüyor ve hatta olur mu öyle şey dediğinizi duyuyor gibiyim. Bu hafta, Kurumlar Vergisi Beyannamesinde iade edilmesi gereken kurumlar vergisi oluştuğu takdirde bunun iade alınması konusunda pratikte neden zaman aşımının uygulanmadığını ortaya koyacağız.

VUK 114 VE 126.MADDELER BAĞLAYICI MIDIR?

Konuyla ilgili gelen maillerde 213 Sy. Vergi Usul Kanunu’nun 114 ve 126.maddelerinin bağlayıcılığı var mıdır şeklinde çokça soru aldık. Öncelikle VUK 114.maddeyi bir hatırlayalım;

Madde 114. Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.

Denilmektedir. Görüldüğü üzere söz konusu madde hükmünde, mükellef tarafından beyannamede beyan edilen “iade edilecek vergi” ile ilgili bir düzenleme olmayıp tam tersi mükellefin değil Hazine’nin tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergi alacağı yer almaktadır.

Madde 126: 114 üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Şu kadar ki, düzeltme zamanaşımı süresi:

a) Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı;

b) İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;

c) İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanuna göre hacizin yapıldığı;

Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz.

Denilmektedir. Burada düzeltme zaman aşımından bahsedilmektedir. Yani mükellef (A) düzeltme beyannamesi vererek geçmiş yıllarda ortaya çıkan vergi hatası için en fazla 5 yıl geriye gidip beyanname verebilir deniliyor.

Dolayısıyla mükellef tarafından beyan edilen ve beyannamede gösterilen İADE EDİLECEK KURUMLAR VERGİSİ için VUK 114 ve 126.maddeleri konumuz olmayıp konunun asıl işlendiği ve mükellefi bağlayan 5520 sy. Kurumlar Vergisi Kanunu 34.maddenin dikkate alınması gerekmektedir.

5520 SAYILI KVK 34. MADDE VE 193 SAYILI GVK 121.MADDE İLE BELİRTİLMEK İSTENEN NEDİR.

193 sy. GVK’nun 121 maddesinde konu ile ilgili olarak yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir.

Yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi'nden mahsup edilir.

Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisi'nden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunur.

Görüldüğü üzere 1 yıllık süre vergi dairesinin mükellefe tebliğ tarihinden itibaren başlar diyor. 5520 Sy Kurumlar Vergisi Kanunu ise daha rijit bir kural getirmiş ve bu tebligatın YAZILI şekilde yapılması gerektiğini şarta bağlamış. Şöyle ki;

Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu

Madde 34

.

.

. (5) Bu maddede belirtilen sınırlar dahilinde mahsup edilecek vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde, bu durum vergi dairesince mükellefe YAZI ile bildirilir. Aradaki fark, mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurusu halinde kendisine iade olunur. Bir yıl içinde başvurmayan mükelleflerin bu farktan doğan alacakları düşer.

Görüldüğü gibi 1 yıllık süre yazılı tebligatın yapılmasından itibaren başlayacaktır.

VERGİ DAİRESİ DÜZELTME FİŞİ YAPIP PARAYI EMANETE ALMAK ZORUNDA

Vergi dairesi bir düzeltme fişi hazırlayıp mükellefin iade olarak hesaplanan parasını EMANETE almak zorunda. Ayrıca, mükellefe YAZI ile tebligat yapıp mükellefe iadesi olduğunu ve belgelerle birlikte 1 yıl içinde başvurması halinde iade işlemlerine başlanılacağı aksi halde feragat etmiş sayılacağı şeklinde bir tebligat gönderecektir.

İşte 1 yıllık süre, mükellefin bu tebligatı aldığı tarihinden itibaren işleyeme başlayacaktır. Yani beyannamenin tahakkuk tarihinden itibaren değil. Kanun bunu çok net şekilde hüküm altına almış.

2019 YILINDAKİ İADENİZİ SONRAKİ YILLARDA ALABİLİRSİNİZ

Gelelim en önemli kısma; bunu yapan vergi dairesi var mı? Neredeyse yok. Vergi daireleri tarafından, kurumlar vergisi beyannamesinde iadesi gereken kurumlar vergisi tutarına yönelik 5520 sy. KVK 34.maddesi işletilerek mükellefe karşı yazılı bir tebligat yapılmamaktadır. İşte o 1 yıllık süre, tebligatın yapıldığı tarihte başlayacağından dolayı, 2019 yılındaki bir iadenizi, tebligat yazılı olarak size yapılmamışsa daha sonraki yıllarda da talep edebilirsiniz. Yani süre sınırı yok…

24.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM