YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com7.000 TL Kasa Sınırı Konusunda En Çok Yapılan Hatalar ve Çözümlü Muhasebe Uygulamaları

Bilindiği üzere 323 nolu VUK Genel Tebliği ile mükelleflerin 7.000 TL aşan aşan tahsilat ve ödemelerini 01.08.2003 tarihinden itibaren banka veya özel finans kurumları aracılığıyla yapmaları ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik etmeleri zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler kamuoyuna duyurulmuştu.

Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları tahsilat ve ödemeleri girmektedir.

Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme veya tahsilat işlemlerine ilave olarak aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda yapılan işlemler de ilave edilmiştir.

1-Sermaye piyasası aracı kurumlarında,

2-Yetkili döviz müesseselerinde,

3-Noterlerde,

4-Tapu idarelerinde

yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatların belirtilen kurumlar aracı kılınarak yapılması zorunlu bulunmamaktadır.

Uygulamada 7.000 TL’lik sınır konusunda en çok yapılan hataların başında belki de aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin tek bir ödeme veya tahsilat gibi muhasebeleştirilmesi gelmektedir.

ÖRNEK: ABC A.Ş. 01.09.2023 tarihinde ortak Bay A’ya 30.000 TL ödemede bulunmuştur.

Hatalı kayıt;

----------------------------01.09.2023------------------------------

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR    6.000

                                        100 KASA               6.000

Ortağa borç para kaydı

------------------------------------------------------------------------

----------------------------01.09.2023------------------------------

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR     6.000

                                     100 KASA                6.000

Ortağa borç para kaydı

------------------------------------------------------------------------

Şirket aynı işlemi aynı günde 5 ayrı yevmiye numaralı muhasebe fişiyle yapmıştır. Oysa VUK’nun 320 seri numaralı tebliğine göre; aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat kabul edilecektir. Yapılan bu ödeme ve tahsilat işlemleri limiti aştığı halde kaçınmak amacıyla parçalara ayrılamayacaktır.

Doğru uygulama:

----------------------------01.09.2023------------------------------

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR  30.000

                                 102 BANKALAR         30.000

Ortağa borç para kaydı

------------------------------------------------------------------------

Örnek: XYZ A.Ş. kasadaki paranın yüksek olması ve adatın daha kolay yapılabilmesi amacıyla bu paranın tamamını ortak cari hesabına devretmiştir.

----------------------------31.12.2023------------------------------

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR  500.000

                                     100 KASA               500.000

------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki kaydı yapan şirketlere maalesef ki rastlamak mümkündür. Kasadan fiili bir çıkış olmasa da yıl sonunda böyle bir kasa hareketi de 7.000 TL’lik sınırı aştığından dolayı eleştiri konusu olacaktır.

ÖRNEK: KLM Ltd.Şti, personeline 15.000 TL iş avansı havale yapmıştır. Personel bu avansın 6.000 TL’sini harcamış kalan 9.000 TL’yi ise kasaya iade etmiştir.

----------------------------27.08.2023------------------------------

195 İŞ AVANSLARI                15.000

                            102 BANKALAR       15.000

Personel A’ya iş avansı verilmesi

------------------------------------------------------------------------

Hatalı kayıt:

----------------------------27.09.2023------------------------------

100  KASA                          9.000

                   195 İŞ AVANSLARI      9.000

------------------------------------------------------------------------

Doğru kayıt:

----------------------------27.09.2023------------------------------

102  BANKALAR                  9.000

                   195 İŞ AVANSLARI   9.000

------------------------------------------------------------------------

04.10.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM