YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSerbest Bölge Kurucu Ve İşletici Firmanın Vergisel Yükümlülükleri

Değerli okurlar, bu hafta serbest bölge kurucu ve işletici bir firmanın hangi tür vergisel yükümlülükleri vardır bunu ele alacağız.

1. Öncelikle serbest bölge kurulması için Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkmalıdır. Karar çıkmadan serbest bölge kurulamaz.

Serbest bölgeler 2 çeşitlidir. Arsası HAZİNE’ye ait olan serbest bölgeler. Böyle bir durumda Serbest bölge kurucu ve işletici firma arsa satamaz. Sadece o serbest bölgede faaliyet göstermek isteyen firmaların fabrikalarının işletme hakkını elde eder. Kayseri serbest bölgesi böyledir.

İkincisi ise serbest bölge alanı içindeki arsaya Serbest bölge kurucu ve işletici firmanın sahip olduğu serbest bölgelerdir. Bursa serbest bölgesi buna örnektir.

2. Serbest bölge kurucu ve işletici firma tapusuna sahip olduğu arsaları hem satabilir hem de orada faaliyet göstermek isteyen firmalara sahip olduğu arsa üzerinde müteahhitliğini üstlenmek suretiyle kendisi fabrika inşa edebilir. Bir başka deyişle, serbest bölge kurucu ve işletici firma arsasının üzerine fabrikaları kendisi inşaa ediyor. Ve daha sonra bu fabrikaları kiraya veriyor.

3. Serbest bölge kurucu ve işletici firma bu fabrikaları yapmadan önce fabrikada faaliyet gösterecek olan firmadan peşinen bir avans alıyor. Bu avans fabrikanın ilk inşaa maliyetlerinde kullanılıyor.

4. Fabrika bittikten sonra Serbest bölge kurucu ve işletici firma bu fabrikayı kiraya veriyor ama yapılan sözleşme gereği en başta alınan avans belli bir süre kiradan mahsup ediliyor. Bir başka deyişle, örneğin Serbest bölge kurucu ve işletici firma 1.000.000 TL avans aldı diyelim. Fabrikayı inşaa ettikten sonra fabrikayı aylık 100.000 TL’ye kiraya verdi. Burada 10 ay boyunca Serbest bölge kurucu ve işletici firma kira faturası kesecek ama tahsil etmeyecek.

5. Serbest bölge kurucu ve işletici firmanın en büyük gelir kaynağı bu kiralar olacak.

6. Serbest bölge kurucu ve işletici firmanın faaliyetinin hiçbiri KDV ye tabi olmayacak. Bir başka deyişle Serbest bölge kurucu ve işletici firmaya kesilen faturalarda KDV olmayacak ve yine Serbest bölge kurucu ve işletici firmanın kestiği faturalarda da KDV olmayacak.

7. Serbest bölge kurucu ve işletici firmanın faaliyeti kurumlar vergisine tabi değil. Bir başka deyişle elde ettiği karın yüzde 22’sini kurumlar vergisi olarak ödemeyecek.( Faiz geliri ve kanunen kabul edilmeyen giderler hariç.)

8. Serbest bölge kurucu ve işletici firma her ay Hazine ve Maliye Bakanlığına o ay elde ettiği kazanç üzerinden yüzde 4 hazine payı ödemekle mükellef. Örneğin o ay 100.000 gelir 80.000 gideri varsa 20.000 TL üzerinden yüzde 4 hazine payı ödeyecek.

9. Serbest bölge kurucu ve işletici firma serbest bölgede tüketilecek bütün elektriği kendisi alır ve firmalara kendisi fatura eder. Bu elektrik alımı ticari mal alımı gibi muhasebeleştirilir.

10. Serbest bölge kurucu ve işletici firma serbest bölgede tüketilecek bütün doğalgazı kendisi alır ve firmalara kendisi fatura eder. Bu doğalgaz alımı ticari mal alımı gibi muhasebeleştirilir.

11. Serbest bölge kurucu ve işletici firma serbest bölgede tüketilecek bütün suyu kendisi alır ve firmalara kendisi fatura eder. Bu su alımı ticari mal alımı gibi muhasebeleştirilir.

12. Serbest bölge kurucu ve işletici firma yıl sonu elde ettiği karı ortaklarına dağıtır. Eğer ortakları tüzel kişi şirketler ise onlara dağıttığı kar ’da yüzde 0 vergi var. Eğer Serbest bölge kurucu ve işletici firmanın ortakları şirket değil de şahıs ise o zaman kar dağıtımı esnasında serbest bölge yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek. Serbest bölgede KDV ve kurumlar vergisi istisnası var ama kar dağıtımı istisnası yok.

21.08.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM