YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMaaşının Bir Kısmını Elden Alan İşçi Ve Kıdem Hakkı

Değerli okurlar, hepimizin bildiği üzere elden maaş alan personelin SGK primleri de eksik ödenmekte ve bu da bir hak mağduriyeti oluşmaktadır. Peki maaşını elden alan personel bu durumu haklı sebep gerekçesiyle gösterip sözleşmesini fesh edip kıdem-tazminatı almaya hak kazanır mı? Bu haftaki konumuz bunun üzerine olacaktır.

4857 SAYILI KANUNDA ELDEN MAAŞ ALMAK KIDEM TAZMİNATI İÇİN GEREKÇE GÖSTERİLMEMİŞ

İşçinin haklı sebeple fesih halleri 4857 sayılı kanun’un 24.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre işçinin haklı sebeple fesih halleri şunlardır;

I. Sağlık sebepleri:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan  buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında   yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları  uygulanmazsa.

III. Zorlayıcı sebepler:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

Görüldüğü üzere işçiye maaşının bir kısmının elden ödenmesi haklı sebeple fesih halleri arasında yer almamaktadır.

YEREL MAHKEME İŞÇİ ALEYHİNE YARGITAY İŞÇİ LEHİNE TARİHİ BİR KARAR VERİYOR

Örnek olayda davacı 11.01.2011 ile 31.12.2013 tarihler arasında çalıştığı işyerinde sigorta primine esas kazancının düşük gösterildiğini ve düzeltilmesini istediğini belirtmiş ve işveren de bu durumu bahane ederek çalışanın dikkatsiz ve isteksiz çalışmasını bahane ederek iş akdini feshetmiştir. Konuyu yargıya götüren davacıya ilk olumsuz yanıt yerel mahkemeden gelmiştir. Yerel mahkeme 4857 sayılı Kanun’un 24.maddesinde işçinin SGK priminin eksik ödenmesi hali yer almadığından kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddetmiştir.

Temyize ilişkin Yüksek Mahkeme tarafından Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesince verilen 07.01.2019 tarih ve E.2015/27995,K.2019/48 sayılı kararında ise;

İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475 Sayılı Kanun döneminde istikrar kazanmış olan görüşü, 4857 Sayılı İş Kanunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır.

Denilerek önemli bir karara imza atılmıştır. Dolayısıyla, 4857 sayılı Kanunun 24.maddesinde işçinin maaşının resmi olarak düşük gösterilmesi haklı sebeple fesih halleri arasında yer almamasına rağmen Yargıtay içtihadında haklı sebeple fesih olarak kabul edilmiştir.

18.06.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM