YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKağıt Faturaları Kayıtlara Alırken Dikkat!

Değerli okurlar, her ne kadar birçok işletme e-faturaya geçse de kâğıt faturayı kullanan şirketlerin sayısı e-faturaya tabi şirketlerden daha fazladır. Kâğıt faturaları düzenleyen şirketlerin sıklıkla yaptıkları bir hata o faturaları kayıtlara alan şirket nezdinde bazı risklere neden olmaktadır. Bu haftaki yazımın konusu kâğıt faturalardaki bu riske yöneliktir.

FATURADA OLMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLERİ TEKRAR HATIRLAYALIM

213 sayılı VUK’nun 230. maddesi gereğince faturada yer alması gereken asgari bilgiler aşağıdaki gibidir,

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

KAĞIT FATURALARDA EN ÇOK ADRES KISMI BOŞ BIRAKILIYOR

Yapılan denetimlerde kâğıt faturalarda en çok adres kısmının boş bırakıldığı tespit edilmiştir. Ya da adres kısmına örneğin (Üsküdar/İSTANBUL, Nilüfer/BURSA) gibi kısaltmaların yazıldı görülmüştür. Peki çok masum gibi görünen bu kısaltmalar veya adres kısmına hiçbir şeyin yazılmamasının cezai bir müeyyidesi var mıdır?

VUK 227. MADDESİ SERT BİR ŞEKİLDE BU DURUMU CEZALANDIRIYOR

VUK’nun 227. Maddesinin 3.fıkrası aşağıdaki gibidir;

Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır.”

Görüldüğü gibi kanun maddesi çok açık şekilde VUK. 230. maddede belirtilen ve faturada yer alması gereken zorunlu bilgilerden herhangi birinin bulunmaması halinde o faturayı vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş olarak görmektedir.

Kâğıt faturalarda en çok adres kısmının boş bırakıldığından bahisle bir örnek vermek gerekirse;

Gider yazılan Fatura matrahı:                    1.000 TL

İndirim konusu yapılan KDV tutarı:          180 TL

Söz konusu faturada adres kısmının yazılmadığı tespit edildiği takdirde 213 sayılı Kanunun 227. Maddesine istinaden hem gider yazılan tutar reddedilecek hem de indirim konusu yapılan KDV reddedilecektir.

Bu ise firmaya 220 TL kurumlar vergisi ile 180 TL KDV açısından ceza kesilebileceği anlamına gelecektir.

DAVA EDİN

Vergi incelemesinden sorumlu incelememe memurlarının böyle bir tespiti durumunda cezai işlem ile karşılaştığınız takdirde konuyu yargıya taşımanızı öneriyorum. Örnek yargı kararlarına bakıldığı zaman dava sonuçlarının mükellef lehine sonuçlandığını görmekteyiz.

NOT: 2013 yılında yoğun bir şekilde yapılan usül incelemelerinde bu durum ile bizzat karşılaşmış ve yukarıda bahsetmiş olduğum konularda tarafımıza cezalı tarhiyat yapılmıştı.

14.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM